dinsdag, 4. oktober 2016 - 8:33 Update: 04-10-2016 11:02

Melkveestapel groeit, maar minder koeien naar buiten

Melkveestapel groeit, maar minder koeien naar buiten
Foto: Frank van den Berg
Den Haag

De melkveestapel groeit, maar steeds minder koeien weten hoe gras onder hun hoeven aanvoelt. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien een deel van het jaar in de wei. In 2014 graasde nog 69 procent van de koeien, tien jaar geleden 80 procent.

Op kleine bedrijven en op bedrijven in veenweidegebieden gaan de koeien het vaakst naar buiten. Dit meldt CBS.

Tussen 1 april 2014 en 1 april 2015 nam het aantal melkkoeien in de landbouwtelling toe met 50 duizend, het aantal koeien in de wei daalde daarentegen met ruim 30 duizend. Het aantal bedrijven dat melkkoeien laat grazen daalde van 78 naar 76 procent.

Minder beweiding op grote bedrijven

De koeien staan vaker het hele jaar op stal naarmate er meer melkkoeien worden gehouden op een bedrijf. Bij toenemende bedrijfsgrootte is weidegang lastiger in te passen in de bedrijfsvoering.
Bij bedrijven met 80 tot 100 melkkoeien past 77 procent van de boeren weidegang toe. Bij bedrijven met 160 of meer melkkoeien laat 39 procent alle koeien grazen en doet10 procent een deel van de koeien naar buiten. Grotere bedrijven laten vaker dan kleinere niet meer alle, maar slechts een klein gedeelte van de koeien  weiden. Bij deze vorm van weidegang wordt gemiddeld 30 procent van de melkkoeien geweid.

Grote regionale verschillen in beweiding

In de typische veenweidegebieden in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland zie je relatief het vaakst melkkoeien in de wei. Bedrijven in deze gebieden zijn doorgaans klein en hebben naar verhouding meer grasland beschikbaar voor beweiding. In andere delen van Nederland ligt het aantal koeien per bedrijf gemiddeld hoger en er wordt vaker snijmaïs geteeld en aan de koeien gevoerd. Hoe groter een bedrijf en hoe minder grasland per koe beschikbaar is, hoe vaker een boer de melkkoeien op stal houdt. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):