vrijdag, 28. oktober 2016 - 20:57 Update: 29-10-2016 13:42

Tien procent zelfstandigen nu al zonder opdrachten

Meer dan 10 procent zelfstandigen nu al zonder opdrachten
Foto: fbf
Groningen

Uit recente achterbanraadpleging van ZZP Nederland blijkt, dat een derde van de zelfstandigen last heeft van de uitvoering van de DBA, doordat opdrachtgevers kopschuw zijn geworden en niet meer in zee willen met zelfstandigen. Meer dan 10 procent zit op dit moment al zonder opdrachten en zonder inkomen. Dit schrijft Stichting ZZP Nederland op haar platform.

Overheid belemmert ondernemers

De uitvoering van de DBA, bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, werkt averechts, doordat nu juist de echte ondernemers worden beperkt. Stichting ZZP Nederland stelt vast, dat dit kabinet ogenschijnlijk het ondernemerschap wil stimuleren, maar dat de overheid nu in werkelijkheid het ondernemerschap van zelfstandigen aan banden legt en zelfs dwarsboomt. Volgens voorzitter Maarten Post zal de staatssecretaris er niet in slagen om op korte termijn de knelpunten op te lossen, terwijl nu al veel zelfstandigen rechtstreeks in hun broodwinning worden bedreigd.

DBA Actieplatform

Nu blijkt, dat de politiek alle urgentie mist en al discussiërend achterover leunt, is het tijd om zelf in actie te komen. Het DBA Actieplatform staat open voor alle zelfstandigen met informatie, opinie en vooral de oproep om de petitie te ondertekenen, die over enkele weken zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wat gaan we doen

Om de politici de ogen te openen zullen we een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer waarin wij voor twee zaken pleiten:

een eigen wettelijke positie die zorgt voor rechtszekerheid voor zelfstandige ondernemers
een vrijwaringsperiode van 5 jaar verbinden aan de toepassing van goedgekeurde modelcontracten.

Categorie:
Provincie: