dinsdag, 1. november 2016 - 8:55

Helft Nederlanders weet niks van pensioen bij levensgebeurtenis

Helft Nederlanders weet niks van pensioen bij levensgebeurtenis
Foto: Archief EHF
Den Haag

De helft van de beroepsbevolking is zich niet goed bewust van de impact die grote levensgebeurtenissen kunnen hebben op hun pensioen. Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken[1] blijkt dat men niet of slechts globaal de financiële gevolgen kent van scheiding of werkloosheid op het pensioen.

In de Pensioenmonitor die Wijzer in geldzaken op de eerste dag van de Pensioen3daagse naar buiten brengt, blijkt bovendien dat 34% niet of matig tevreden is met de manier waarop het pensioen na scheiding[2] is verdeeld. Het aantal echtscheidingen bedroeg in 2015 meer dan 36.000[3].

Bespreek pensioenverdeling bij scheiding

De verdeling van het pensioen komt bij 36% van de scheidingen niet aan de orde[4]. Bij echtscheiding schakelt 73% van de stellen de ­hulp in van bijvoorbeeld een mediator of scheidingsadvocaat, maar deze wijst vaak niet op het bestaan van een vereveningsformulier van de overheid[5]. Alleen als scheidende stellen dit formulier invullen en binnen twee jaar na echtscheiding opsturen naar de pensioenuitvoerder wordt de pensioenverdeling  na pensionering uitgevoerd.

72% van de mensen die het formulier niet hebben gebruikt en wel hulp of advies hebben gehad, is door de professional niet op het formulier gewezen (de groep die kiest om niet te verdelen buiten beschouwing gelaten). Van degenen die wel gebruik maakten van het formulier en hulp kregen van een professional, geeft 17% aan dat de advocaat of mediator hen niet op het formulier heeft gewezen of hielp bij het invullen ervan. Wijzer in geldzaken roept mensen daarom op om tijdens de scheidingsprocedure hun pensioenverdeling goed te bespreken en – indien nodig – het vereveningsformulier in te vullen en op te sturen. Ook mediators, scheidingsadvocaten en financieel adviseurs moeten hun cliënten hierop wijzen.

Niet langer doorwerken voor behoud van levensstandaard

Grote levensgebeurtenissen als echtscheiding, baanverlies of overlijden hebben vrijwel altijd financiële gevolgen, zeker voor het pensioen. Zes op de tien heeft wel eens nagedacht over de inkomsten en uitgaven na pensionering. Ruim een kwart maakt zich hier (redelijk) veel zorgen over. Desondanks wil 70% van de ondervraagden niet langer dan de pensioenleeftijd doorwerken om dezelfde levensstandaard te behouden. 69% van de respondenten verwacht overigens eerder AOW te krijgen dan in werkelijkheid het geval zal zijn.

Om een financiële terugval na pensionering te voorkomen, nemen mensen verschillende maatregelen. 47% spaart al via deposito of spaarrekening, 38% bouwt vermogen op via de eigen woning en 14% belegt. 10% zorgt er nu al voor dat de uitgaven te zijner tijd lager zijn; 50% is van plan de uitgaven bij pensionering terug te dringen. 

Categorie:
Provincie: