donderdag, 5. januari 2017 - 9:50 Update: 06-01-2017 9:43

'In 2018 afname woningverkopen'

In 2018 afname woningverkopen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Ook in 2017 zal het aantal woningverkopen stijgen, maar de stijging valt met 5 procent beduidend lager uit dan de 20 procent van afgelopen jaar. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat de woningverkopen in 2018 met 5 procent dalen ten opzichte van 2017.

Dat blijkt uit de eerste Woningmarktmonitor van dit jaar. De economen denken dat de prijsstijging in 2017 onverminderd hoog blijft, net als in 2016 met 5 procent. Ze verwachten dat de prijzen in 2018 minder hard zullen stijgen (met 3 procent).

Het aantal woningverkopen bereikte in 2016 een nieuw record. Ook de komende jaren blijft de woningmarkt waarschijnlijk goed presteren. Philip Bokeloh, econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO: “We verwachten dat de woningmarkt in 2017 opnieuw een toename van de verkopen en hogere prijzen laat zien. Een gebrek aan woningen die te koop staan gaat wel een rem zetten op de toename van het aantal verkopen. Ook de licht stijgende hypotheekrente gaat daaraan bijdragen, omdat het woningen minder betaalbaar maakt. Bovendien is het voor starters steeds lastiger een huis te kopen, omdat de prijzen zijn gestegen en hypotheeknormen strenger zijn. In 2018 leidt dit volgens ons tot een lichte daling van de woningverkopen.”

Afzwakking

Veel huizenbezitters hebben de afgelopen jaren een woningaanschaf uitgesteld, onder andere vanwege restschuldproblemen. Door de recente waardestijging van hun woning, kunnen zij zich nu alsnog op de woningmarkt begeven. Het Economisch Bureau verwacht dat de inhaalvraag in 2017 aanhoudt en het aandeel van doorstromers in de verkopen verder toeneemt. Bokeloh: “Toch zien we de verkoopstijging in de meeste provincies al afvlakken. Dat komt vooral omdat het woningaanbod achterblijft bij de vraag, want het is voor woningzoekers steeds lastiger een huis te vinden dat aansluit bij hun woonwensen. Dit zwakt de groei van het aantal verkopen af.”

Afvlakking prijsstijging in 2018

Het Economisch Bureau denkt dat de prijsstijging in 2017 onverminderd hoog blijft. Het grote tekort aan koopwoningen is hier de oorzaak van. Door het gebrek aan nieuwbouwwoningen, neemt dit tekort verder toe en stijgen ook de huizenprijzen. Volgens Philip Bokeloh zit er wel een plafond aan de prijsstijging. “Naarmate de rente verder oploopt, wordt het moeilijker om een huis te kopen. De hypotheeknormen zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Omdat de rente toen daalde, had dat weinig effect op de prijsontwikkeling. Als de rente stijgt, verandert dat. Daarom verwachten we dat de prijzen in 2018 minder hard zullen stijgen”, aldus de econoom.

Categorie: