maandag, 30. januari 2017 - 11:07 Update: 31-01-2017 9:33

Aantal vacatures nadert in 2017 de miljoen

Aantal vacatures nadert volgens UWV de miljoen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Door de aanhoudende economische groei neemt het aantal vacatures sterker toe dan voorspeld. UWV verwacht 965 duizend vacatures in 2017. Daarmee komt het niveau van vlak voor de economische crisis in zicht.

Ook de banengroei zet stevig door. Naar verwachting groeit de werkgelegenheid dit jaar met 138 duizend banen (+1,4%), waarvan 50 duizend banen in de uitzendsector. Dit staat in de vandaag uitgebrachte arbeidsmarktprognose van UWV.

Het aantal vacatures steeg in de topjaren 2006-2008 tot net boven de 1 miljoen en nam tijdens de economische crisis sterk af tot 620 duizend. Sinds 2014 is er weer sprake van groei. In 2016 was deze groei met een plus van 102 duizend (+12%) sterker dan eerder werd geraamd. Naar verwachting neemt het aantal vacatures in 2017 met nog eens 39 duizend (+4%) toe tot 965 duizend. UWV verwacht absoluut gezien de meeste vacatures in de detailhandel (169 duizend) en de zorg- en welzijnssector (131 duizend). Het aantal vacatures groeit doordat bedrijven hun activiteiten uitbreiden en mensen vaker wisselen van baan vanwege de goede economische verwachtingen. Het grotere aantal beschikbare vacatures biedt werkzoekenden meer kansen op werk, vooral in sectoren met een groeiend aantal moeilijk vervulbare vacatures zoals de ICT en de techniek.

Uitzendbranche

UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een toename van het aantal werknemersbanen met 118 duizend (+1,5%) en een plus van 20 duizend banen van zelfstandigen (+1%) in 2017. De groei zit vooral bij flexibele banen zoals tijdelijke contracten, uitzendkrachten en ZZP’ers. De uitzendsector kent al enige jaren een sterke banengroei. Het aantal banen neemt er dit jaar toe met 50 duizend (+7%). Omdat mensen meer besteden ontstaan er ook meer banen in consumentgerichte sectoren, zoals de detailhandel en de horeca. Ook groeit de werkgelegenheid in de groothandel, de specialistische zakelijke dienstverlening (zoals architecten- en ingenieursbureaus en advocatuur) en de sector zorg en welzijn.

De financiële dienstverlening en het openbaar bestuur profiteren niet van de toegenomen economische activiteit. Door de digitalisering van de dienstverlening neemt het aantal banen in de financiële sector al jaren af. In 2017 rekent UWV op een daling met 7 duizend banen (-3%). In het openbaar bestuur voorziet UWV dit jaar een krimp met 9 duizend banen (-1,8%).

Minder WW-uitkeringen

Door de economische groei en de toename van de vraag naar arbeid hoeven minder mensen een beroep te doen op een WW-uitkering. UWV gaat uit van een afname van het aantal lopende WW-uitkeringen van 412 duizend eind 2016 tot 369 duizend eind 2017. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):