donderdag, 6. juli 2017 - 7:15 Update: 06-07-2017 8:52

Eindhoven economisch sterker dan andere steden

Eindhoven economisch sterkste gemeente
Foto: VDL Groep
Eindhoven

Het bbp van de gemeente Eindhoven groeide in 2016 met 3,6 procent. De Eindhovense economie groeide daarmee sterker dan de Nederlandse. Ook was de groei groter dan die van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4). Vooral de industrie droeg hieraan bij. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek van het CBS Urban Data Center Eindhoven.

De bruto toegevoegde waarde van Eindhoven, oftewel alles wat binnen de gemeente is geproduceerd minus elders ingekochte goederen en diensten, overschreed voor het eerst de grens van 13 miljard euro en was 3,5 procent hoger dan in 2015. Vooral de sector nijverheid en energie, waaronder de industrie, groeide relatief hard; de toegevoegde waarde nam toe met 8,2 procent. Gemiddeld voor heel Nederland groeide deze sector met 2,7 procent. Eindhoven heeft in zijn economie relatief veel high-tech industrie.

De commerciële dienstverlening groeide met 2,4 procent nagenoeg hetzelfde als hun sectorgenoten in de rest van Nederland. De niet commerciële dienstverlening (zoals zorg, overheid en onderwijs) en de landbouwsector in Eindhoven groeiden minder sterk dan het Nederlandse totaal.

Eindhoven al eerder economisch sterk

Ook in 2015 groeide de toegevoegde waarde in Eindhoven sterker dan Nederland als geheel (3,5 procent tegenover 1,6 procent). De toegevoegde waarde van de sector nijverheid en energie steeg toen met 7,0 procent in de gemeente Eindhoven tegen gemiddeld 0,4 procent voor heel Nederland. Ook de commerciële dienstverlening liet met 3,1 procent een iets grotere groei zien dan de totale commerciële dienstverlening in Nederland (2,8 procent).

Met 2,8 procent groeide het bruto binnenlands product van het zogeheten COROP-gebied Zuidoost-Noord-Brabant in 2016 harder dan Nederland totaal (2,2 procent). Deze groei heeft Zuidoost-Noord-Brabant onder andere te danken aan de sterke economische groei van de gemeente Eindhoven. 

Categorie:
Provincie: