woensdag, 20. september 2017 - 7:58 Update: 20-09-2017 8:08

Uitvoerwaarde boter overtreft die van margarine

Uitvoerwaarde boter overtreft die van margarine
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Nederland voerde in 2016 voor 713 miljoen euro aan roomboter uit. Dat is ruim 30 procent meer dan de 550 miljoen euro die we aan margarine exporteerden. De export van boter is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, terwijl de uitvoer van margarine stagneerde. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse van bestaande cijfers.

Tussen 2008 en 2012 overtrof de uitvoerwaarde van margarine die van boter nog. De stijging van de boterexport is toe te schrijven aan toegenomen wederuitvoer. Ook wordt er meer boter geproduceerd.

Van alle boter die we uitvoeren is iets meer dan de helft eerder ingevoerd. Bij de margarine ligt dit aandeel met bijna 9 procent beduidend lager. In 2016 voerde Nederland in totaal voor 400 miljoen euro aan boter in. De invoer van margarine lag op ongeveer 200 miljoen euro.

In kilo’s wordt nog wel meer margarine uitgevoerd (407 tegen 232 miljoen kilo). De uitvoerwaarde van margarine ligt echter lager omdat de prijs van boter hoger ligt. Dit wil overigens niet zeggen dat de handel in boter lucratiever is: aan wederuitvoer verdient Nederland uiteindelijk minder dan aan de uitvoer van producten van eigen makelij.

Boterproductie ook toegenomen

Net als de export nam ook de productie van boter toe. Zuivelfabrieken produceerden in 2016 welgeteld 153 miljoen kilo boter. De afgelopen jaren groeide de boterproductie gestaag, terwijl de margarineproductie juist afnam. In vijf jaar tijd werd bijna 20 procent meer boter geproduceerd, terwijl de margarineproductie met bijna 25 procent afnam.

Nederland heeft alleen Nieuw-Zeeland voor zich

Op Nieuw-Zeeland na exporteert geen land ter wereld voor zoveel geld boter als Nederland. Als boter en margarine worden samengenomen, is Nederland met een uitvoerwaarde van 1,3 miljard euro zelfs koploper. België volgt met 320 miljoen euro minder.

Voor wat betreft de uitvoerhoeveelheid van boter en margarine is Indonesië de mondiale koploper. De handelsprijs die dat land voor margarine rekent, is beduidend lager dan die Nederland en andere grote margarinespelers hanteren. Met 619 miljoen euro voert Indonesië mondiaal tevens de hoogste waarde uit aan enkel margarine. Nederland staat hier na België (573 miljoen euro) in de top drie.

Buurlanden tophandelspartners boter en margarine

In waarde kwam in 2016 bijna een derde van de Nederlandse boterimport uit Ierland, gevolgd door Duitsland (meer dan een vijfde). Bij de margarine waren België en de Verenigde Staten samen verantwoordelijk voor bijna twee derde van de Nederlandse invoerwaarde.

Boter en margarine gaan vooral naar onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en België. In 2016 namen zij respectievelijk 30, 21 en 15 procent van de totale uitvoerwaarde aan deze producten voor hun rekening. Naar alle drie de landen voerde Nederland voor meer geld aan boter en voor minder geld aan margarine uit dan in 2015.

Nederlander consumeert meer boter

Nederland produceert en exporteert niet alleen meer boter, Nederlanders zijn de afgelopen decennia ook meer boter gaan eten. Huishoudens besteedden in 2015 gemiddeld 19 euro aan boter. Gecorrigeerd voor inflatie is dit 4 euro meer dan in 1996. Aan margarine wordt juist minder uitgegeven dan toen: van (omgerekend) 43 euro in 1996 naar 29 euro twintig jaar later.

Categorie: