donderdag, 23. november 2017 - 18:31 Update: 23-11-2017 18:44

ABP verhoogt pensioenpremie naar 22,9 procent, uitkeringen bevroren

ABP verhoogt pensioenpremie naar 22,9 procent, uitkeringen bevroren
Foto: Archief EHF
Heerlen

Het grootste pensioenfonds ABP verhoogt voor 2018 de pensioenpremie van 21,1 naar 22,9 procent. Dit heeft het ABP donderdag bekendgemaakt.

'De uitkeringen voor de reeds opgebouwde pensioenen worden zoals reeds verwacht in 2018 niet verhoogd. Daarvoor is de financiële situatie niet voldoende', aldus het ABP. 

Waarom premiestijging in 2018

De premie stijgt vooral door het meerjarige premiebeleid dat ABP vorig jaar aankondigde. Dit leidt tot een structureel hogere premie vanaf 2017. Met de premiestijging in 2018 wordt de volgende stap gezet en in 2019 volgt de laatste stap. De premiestijging is nodig omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. 

Verhoging pensioenrekenleeftijd

De wijzigingen in de middelloonregeling als gevolg van de vereenvoudiging van de regeling, hebben ook een verhogend effect op de premie. De stijging van de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar zorgt weer voor een verlaging van de premie. Bij elkaar genomen betekent dit dat de premie stijgt van 21,1% naar 22,9%.

Rekenvoorbeeld

Voor een deelnemer met een maandinkomen van € 3.500 bruto betekent de verhoging van de premie in 2018 dat hij per maand ongeveer € 8 netto meer betaalt.
De premie voor de eindloonregeling voor militairen wordt binnenkort door het ABP bekend gemaakt.

Geen indexatie

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor was de beleidsdekkingsgraad van 100,2% op 31 oktober 2017 niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. ABP schat in dat er de komende vijf jaar ook niet of nauwelijks ruimte ontstaat om het pensioen te verhogen.

Kans op verlagen pensioenen kleiner geworden

De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden. Voor de komende jaren blijft die kans wel aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, is verlaging van de pensioenen noodzakelijk.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):