woensdag, 21. februari 2018 - 16:29 Update: 21-02-2018 17:23

Contract overslag steenkool Rotterdamse Haven met 25 jaar verlengd

Contract overslag steenkool Rotterdamse Haven met 25 jaar verlengd
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Het Rotterdamse overslagbedrijf EMO heeft in overleg met het Havenbedrijf besloten om het lopende erfpachtcontract, dat als einddatum 30 juni 2018 heeft, te verlengen voor een periode van 25 jaar. Dit heeft het Havenbedrif woensdag bekendgemaakt.

Eenzijdig

Het contract, overigens gesloten in de tijd dat het Havenbedrijf een gemeentelijke tak van dienst was, heeft zo’n bepaling die EMO het recht geeft eenzijdig verlenging van het integrale contract met een periode van 25 jaar in te roepen.

EMO heeft aangegeven van die optie gebruik te maken en op basis daarvan zal het contract in 2018 worden verlengd. Het tarief is het enige aspect van het contract dat bij verlenging kan worden aangepast. Dit staat verlenging van het contract niet in de weg. 

Overleg over tarief verlenging

Havenbedrijf en EMO zijn op dit moment met elkaar in gesprek over het tarief. Komen partijen er onderling niet uit, dan voorziet het contract in een procedure waarin deskundigen met een bindend advies komen voor een nieuw tarief.

Havengelden

Een oproep om kolenoverslag in Rotterdam te ontmoedigen via een eenzijdige verhoging van havengelden is volgens het Havenbedrijf juridisch niet haalbaar en bovendien onwenselijk aangezien een dergelijk middel de haven treft, maar geen invloed heeft op het gebruik van kolen.

Verplaatsing overslag bij ontmoediging

Ook kan een ontmoediging in Rotterdam leiden tot het verplaatsen van de overslag. Buiten Nederland kunnen Antwerpen, Willemshaven, Hamburg en Duinkerken qua diepgang, capaciteit en logistieke verbinding met het achterland de energiekolen-vraag uit Duitsland opvangen. 

De kosten voor achterland-transport kunnen hoger uitvallen gezien gebroken routes (combinatie spoor en binnenvaart), maar de terminals en vervoerders zullen competitieve tarieven aanbieden om dit volume over te nemen.

Inmiddels is in de coalitie-onderhandelingen voor een nieuwe regering in Duitsland overeengekomen dat een commissie voor het eind van dit jaar gaat onderzoeken hoe en binnen welke tijdsperiode de uitfasering van kolen gerealiseerd kan worden (“Kohleausstieg”). Dus daarvoor bestaat nog geen tijdspad.

Beslissingen die in Duitsland zullen worden genomen wat betreft het uitfaseren van energiekolen hebben een directe invloed op het afbouwen en uiteindelijk stoppen van de overslag van energiekolen in Rotterdam, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, zoals door de Rotterdamse raad in een motie gevraagd.

Categorie:
Provincie: