dinsdag, 31. juli 2018 - 15:55 Update: 31-07-2018 16:10

Stijging van de beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen naar 108,4 procent

Stijging van de beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen naar 108,4 procent
Foto: Archief EHF
Amsterdam

In het 2e kwartaal van 2018 is de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen met 0,6 procentpunten gestegen naar 108,4 procent. 'Ook de dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is in deze periode met 0,8 procentpunten gestegen van 107,5 naar 108,3 procent', zo heeft DNB bekendgemaakt.

Verbetering financiële positie 

De financiële positie van pensioenfondsen verbeterde doordat gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten de negatieve gevolgen van rentedalingen overtroffen. Het aantal pensioenfondsen dat een beleidsdekkingsgraad had die onder het wettelijk vereiste minimum van 104,2 procent lag, daalde van 54 naar 42 fondsen.

Gunstige ontwikkelingen op aandelen- en valutamarkten

De financiële positie van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal mede verbeterd door gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten. Diverse aandelenbeursindices zagen hun koersen stijgen. Zo steeg de MSCI World index met 2,9 procent en de Dow Jones met 0,7 procent. Daarnaast apprecieerden vreemde valuta als de Amerikaanse dollar en de Japanse yen ten opzichte van de euro. Deze gunstige ontwikkelingen overtroffen de negatieve gevolgen van rentedalingen. 

Rentetermijnstructuur 

De rentetermijnstructuur is in het tweede kwartaal over de gehele linie gedaald met 2 tot 11 basispunten. Rentedalingen hebben een negatief effect op de financiële positie van pensioenfondsen. Dat komt doordat de verplichtingen van pensioenfondsen rentegevoelig zijn en bij rentedalingen sterker toenemen dan de vorderingen. Pensioenfondsen dekken het renterisico gedeeltelijk af. De verplichtingen van pensioenfondsen groeiden in het tweede kwartaal van €1.242 miljard naar €1.258 miljard euro. De vorderingen van de pensioenfondsen namen sterker toe en groeiden van €1.336 miljard naar €1.363 miljard.

Aantal 'slechtere' pensioenfondsen neemt af

Het aantal pensioenfondsen dat een beleidsdekkingsgraad heeft onder het wettelijk vereiste minimum neemt gestaag af. In het tweede kwartaal daalde dat aantal van 54 naar 42 pensioenfondsen. Verreweg de meeste pensioenfondsen hebben overigens een beleidsdekkingsgraad die boven 110 procent ligt: 130 fondsen. Voor deze groep geldt dat de pensioenaanspraken geheel of, afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad, gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden voor inflatie.