donderdag, 16. augustus 2018 - 13:45 Update: 16-08-2018 14:08

CPB: 'Economie bloeit maar groeit iets minder hard dan gedacht'

CPB: 'Economie bloeit maar groeit iets minder hard dan gedacht'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Nederlandse economie ontwikkelt zich gunstig maar groeit toch iets minder hard dan eerder werd aangenomen, zo blijkt donderdag uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau (CPB).

Juniraming

De economie groeit dit jaar met 2,8% en volgend jaar met 2,5%. De nieuwe cijfers voor 2018 en 2019, donderdag gepubliceerd in de concept Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV), zijn licht gewijzigd ten opzichte van de juniraming als gevolg van herziene CBS-cijfers, nieuwe gegevens voor het tweede kwartaal en aangepaste ramingen voor de internationale economie. 

Koopkracht 2019

De cMEV vormt voor het kabinet het startpunt van de (augustus-) besluitvorming over de koopkracht voor volgend jaar. Op Prinsjesdag (18 september 2018) wordt de Macro Economische Verkenning 2019 (MEV) gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie.

Werkloosheid daalt naar historisch 3,5%

De economie groeit in 2019 door in een bovengemiddeld tempo, net als in 2017 en 2018 het geval was. De consumptie van huishoudens, de overheidsbestedingen, uitvoer en bedrijfs- en woninginvesteringen dragen hieraan bij. De werkloosheid daalt in 2019 verder naar een historisch laag niveau van 3,5%. 

Inflatie

Hogere arbeidskosten en de verhoging van het lage btw-tarief werken door in een hoger inflatiecijfer. Door (vooral fiscale) maatregelen uit het Regeerakkoord stijgt de doorsnee statische koopkracht niettemin met 1,3% in 2019 (0,4% in 2018). In de hoogconjunctuur blijft ondanks extra uitgaven sprake van een begrotingsoverschot; de overheidsschuld daalt naar 49%. 

Laura van Geest (directeur CPB): 'Ook in economisch opzicht is het een mooie zomer, met aanhoudende groei en verder dalende werkloosheid. Maar het is niet alleen maar zonneschijn. Onzekerheden rond Brexit, het handelsbeleid van de VS en het economisch beleid in Italië kunnen het beeld doen kantelen.'

Brexit

De neerwaartse risico’s voor de economie zijn toegenomen. De handelsconflicten die kunnen uitmonden in een handelsoorlog zijn verder verscherpt. Het risico op een cliff edge Brexit wordt met de dag groter. Het economische beleid in Italië en de groeivertraging in een aantal opkomende economieën, zoals Turkije, brengen onzekerheid met zich mee voor het eurogebied.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):