donderdag, 22. november 2018 - 8:49 Update: 22-11-2018 8:55

Loonverschil tussen mannen en vrouwen iets kleiner

Loonverschil tussen mannen en vrouwen iets kleiner
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het beloningsverschil, tussen mannen en vrouwen, dat gecorrigeerd is voor kenmerken als opleidingsniveau, beroepsniveau, arbeidsduur en werkervaring, is tussen 2014 en 2016 gelijk gebleven. 'Het ongecorrigeerde verschil daarentegen is zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid kleiner geworden', zo meldt het CBS donderdag op basis van het rapport ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’, waarin beloningsverschillen zijn gecorrigeerd voor een aantal kenmerken.

Seksediscriminatie

Of de verschillen die resteren na deze correctie te maken hebben met seksediscriminatie of met andere oorzaken, kan met dit onderzoek niet worden vastgesteld. De meest optimale meting zou bestaan uit loonvergelijkingen tussen mannen en vrouwen met identieke banen binnen dezelfde organisaties en identieke relevante achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, opleiding, (cumulatieve) ervaringsjaren en aantal jaren in de betreffende functie. 

Datatekort

Wegens datatekort was dit echter niet haalbaar. Het onderzoek is daarom uitgevoerd door de invloed van een twintigtal algemene kenmerken op het loon te schatten, en vervolgens te berekenen wat het loonverschil zou zijn indien mannen en vrouwen op elk van deze kenmerken hetzelfde zouden scoren. Het resterende verschil wordt in dit bericht het gedeeltelijk gecorrigeerde of het ‘onverklaarde’ verschil genoemd en kan niet eenduidig worden geïnterpreteerd.

Geen verschil

Het gedeeltelijk gecorrigeerde beloningsverschil is tussen 2014 en 2016 noch bij de overheid noch in het bedrijfsleven wezenlijk veranderd. Tussen 2008 en 2014 was wel een daling te zien. Bij de overheid ging het gedeeltelijk gecorrigeerde verschil van 7 procent in 2008 naar 5 procent in 2016. In het bedrijfsleven daalde het gedeeltelijk gecorrigeerde verschil van 9 procent in 2008 tot 7 procent in 2016. Verreweg de meeste werknemers werken in het bedrijfsleven (87 procent van de werknemersbanen), de sector overheid is goed voor 13 procent van de banen.

Ongecorrigeerde beloningsverschil afgenomen

Het ongecorrigeerde beloningsverschil is tussen 2014 en 2016 wel afgenomen. Bij de overheid verdienden vrouwen in 2016 per uur gemiddeld 8 procent minder dan hun mannelijke collega’s. In 2014 was dit verschil nog 10 procent. In dezelfde periode daalde het ongecorrigeerde beloningsverschil in het bedrijfsleven van 20 naar 19 procent. De daling past in een trend van dalend loonverschil tussen mannen en vrouwen, onder meer doordat het opleidingsniveau van vrouwen stijgt. Sinds 2008 halveerde het loonverschil bij de overheid. In het bedrijfsleven was de daling minder sterk. In 2008 verdienden vrouwen 22 procent minder dan mannen, tegen 19 procent in 2016.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):