vrijdag, 28. augustus 2020 - 17:19 Update: 29-08-2020 9:31

Schiphol in de rode cijfers, verlies van 246 miljoen euro en honderden banen op de tocht

schiphol-rood-licht
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Schiphol

De gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de luchthavens van Royal Schiphol Group en voor de luchtvaartsector als geheel, zijn ongekend. 'Het nettoresultaat voor de eerste helft van 2020 kwam uit op een verlies van 246 miljoen euro, vergeleken met een winst van 133 miljoen euro in de eerste helft van 2019', zo meldt Royal Schiphol Group vrijdag.

'Honderden' banen op de tocht

'De impact op de werkgelegenheid is nog onzeker, maar verwacht wordt dat het zal gaan om enkele honderden functies op het totale personeelsbestand van ongeveer 3.000', aldus Royal Schiphol Group.

Afname aantal passagiers met ruim 62%

In de eerste zes maanden van 2020 registreerde Amsterdam Airport Schiphol een afname van het aantal passagiers met 62,1% tot 13,1 miljoen (HJ 2019: 34,5 miljoen). Het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol is met 52,1% gedaald naar 115.952 (HJ 2019: 242.107). Het vrachtvolume laat een daling zien van 14,5% naar 656.000 ton (HJ 2019: 767.000 ton). Ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hadden een aanzienlijke terugval in het verkeersvolume.

Aangepast aan nieuwe situatie

Schiphol Group paste zich aan op de nieuwe situatie door de operatie af te slanken en een deel van de terminal op Schiphol gedurende de eerste maanden van de crisis te sluiten. Terwijl de luchthaven open bleef, werden de bedrijfslasten teruggedrongen. Schiphol Group is in aanmerking gekomen voor de NOW1 regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en heeft een aanvraag ingediend voor NOW2.

Veilig en verantwoord reizen

Om overdracht van COVID-19 tegen te gaan en om passagiers en medewerkers het vertrouwen te geven dat zij veilig en verantwoord kunnen vliegen, is een uitgebreide reeks maatregelen ingesteld. Het gaat daarbij onder meer om de informatievoorziening aan passagiers, vragenlijsten over de gezondheid van reizigers, social distancing op de luchthavens, het dragen van mondkapjes, verbeterde ventilatie en reiniging, het installeren van desinfecterende apparatuur (waaronder reiniging door UV-C licht) en het op risicofactoren gebaseerd testen van passagiers. 

Betere samenwerking tussen landen nodig

Tussen landen moet beter worden samengewerkt om vereisten voor reizen af te stemmen. Schiphol is voorstander van een systeem waarbij wordt getest bij reizen van en naar landen waarvoor code oranje of rood geldt. Dit kan ertoe leiden dat er minder reisverboden en quarantainemaatregelen nodig zijn. Momenteel is de internationale respons onvoldoende afgestemd en gecoördineerd. Dit heeft gevolgen voor vliegreizen en daarmee voor het economisch herstel.

Gevolgen voor de Schipholorganisatie

Voor 2020 verwacht Schiphol Group nu een afname in aantallen passagiers tussen 55% en 72% ten opzichte van 2019. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn zeer onzeker en hangen af van de ontwikkeling van de pandemie, de komst van een vaccin, internationale coördinatie van reismaatregelen, het profiel van het economisch herstel en veranderingen in het gedrag van passagiers en bedrijven. Op basis van scenario's is de verwachting dat het verkeer pas in 2023-2025 weer op het niveau van 2019 zal zijn. In het licht hiervan heeft Schiphol Group besloten zijn kosten aan te passen aan de nieuwe vooruitzichten.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):