woensdag, 23. september 2020 - 9:24

Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 2020

kapper
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is hetzelfde als bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 augustus. Ook het totaalbeeld is niet veranderd. De daling van het bbp in het tweede kwartaal is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens. Verder namen ook de investeringen en het handelssaldo sterk af. Ten opzichte van de eerste berekening zijn de investeringen, waaronder de bouwinvesteringen en de investeringen in computers en R&D, naar boven bijgesteld. Ook het handelssaldo is opwaarts aangepast. De krimp van de consumptie door huishoudens is echter groter dan eerder berekend.

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,04 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,1 en +0,2 procentpunt.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Dit heeft niet tot een bijstelling geleid van de bbp-groei van de voorgaande kwartalen.

Krimp ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het tweede kwartaal met 9,4 procent. Volgens de eerste berekening was dat 9,3 procent. Het totaalbeeld is niet veranderd, de krimp jaar op jaar is vooral te wijten aan de lagere consumptie door huishoudens, maar ook de investeringen en het handelssaldo waren aanzienlijk lager dan een jaar eerder.

In vergelijking met de eerste berekening is de productie van de industrie over de hele linie neerwaarts bijgesteld. Ook productie van de financiële instellingen en de sector informatie en communicatie is naar beneden aangepast. De productie van de handel en de zakelijke dienstverlening was hoger dan eerder berekend.

Categorie:
Provincie: