woensdag, 23. september 2020 - 9:41 Update: 23-09-2020 15:39

Winsten bedrijven licht gedaald, inkomen huishoudens gestegen

portemonnee
Foto: ptra
Den Haag

Ondanks de sterke economische krimp in het tweede kwartaal van 2020 is de winst van niet-financiële bedrijven maar licht gedaald en is het inkomen van huishoudens op peil gebleven. Door de coronacrisis namen de inkomsten weliswaar af, maar deze werden grotendeels gecompenseerd door ruim 16 miljard euro aan corona-gerelateerde subsidies. Tevens zijn de belastingafdrachten, de dividenduitkeringen en de consumptie in het tweede kwartaal gedaald. Hierdoor spaarden niet-financiële bedrijven en huishoudens samen 22 miljard euro meer dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De in dit nieuwsbericht genoemde cijfers betreffen macrocijfers. De verschillen per bedrijfstak kunnen groot zijn.

De in het binnenland behaalde winst van de niet-financiële bedrijven was in het tweede kwartaal 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Zonder de 12,5 miljard euro aan corona-gerelateerde subsidies zou de winst veel lager geweest zijn dan een jaar eerder. Het is overigens mogelijk dat er teveel subsidie is uitgekeerd en deze in een later stadium moet worden terugbetaald. De winst (vóór belastingen) van niet-financiële bedrijven lag 2,7 miljard euro lager dan een jaar eerder. Dit komt doordat de buitenlandse dochters van bedrijven 5,3 miljard euro minder winst genereerden. De zogeheten overige winsten uit vermogen namen iets toe. 

Bedrijven betaalden 3 miljard euro minder aan belastingen dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat bedrijven de verschuldigde vennootschapsbelastingen over 2019 voor een groter deel al in 2019 betaalden bij de voorlopige aanslag in plaats van pas in 2020. Daarnaast hebben bedrijven in 2020 de mogelijkheid om uitstel van belastingen aan te vragen wegens corona. Behalve aan belastingen hebben bedrijven in het tweede kwartaal ook veel minder dividend betaald. Het niet uitkeren van dividend vormde een voorwaarde voor het verkrijgen van corona-gerelateerde subsidies. Door de verminderde belastingoverdrachten en dividenduitkeringen, namen de besparingen van bedrijven met ruim 9 miljard euro toe. Dit uitgespaarde geld kan onder meer worden gebruikt om te investeren. In het tweede kwartaal gebeurde dit echter in mindere mate dan een jaar eerder. De investeringen lagen 2,7 miljard euro lager.

Inkomens huishoudens neemt toe

Het inkomen van huishoudens lag in het tweede kwartaal 2,4 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dit kwam voornamelijk doordat de beloning van werknemers met 2,2 miljard euro steeg ten opzichte van een jaar eerder. De beloning van werknemers steeg door al eerder afgesproken loonsverhogingen. De oplopende werkloosheid dempte de stijging. De inkomsten uit sociale uitkeringen stegen ook iets, doordat er meer WW werd uitgekeerd. De stijging van het beschikbaar inkomen werd nog gedrukt doordat het ontvangen dividend daalde met 0,5 miljard euro. 

Onder het inkomen van huishoudens wordt ook dat van zelfstandigen geschaard. Deze vallen namelijk niet onder de hierboven genoemde niet-financiële bedrijven. Het zogeheten gemengd inkomen van zelfstandigen bleef in het tweede kwartaal op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het gemengd inkomen van zelfstandigen bleef onder meer op peil door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In het tweede kwartaal werd hier 1,7 miljard euro aan uitgekeerd. Aanvullend kregen zelfstandigen nog eens 1,3 miljard euro aan corona compensatie. Zonder deze maatregelen had het gemengd inkomen ruim 3 miljard euro lager gelegen.

Categorie:
Provincie: