dinsdag, 10. mei 2022 - 15:44 Update: 10-05-2022 15:50

Besparingsonderzoek voor Drentse bedrijven met hoge energierekening

Chemiebedrijf
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Assen

Voor Drentse bedrijven met een jaarlijkse energierekening van € 200.000,-- tot € 1.000.000,-- opent de provincie de subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’. Dit meldt de provincie dinsdagmiddag.

Onderzoek energiebesparing

'Met de subsidie kunnen deze bedrijven laten onderzoeken welke energiebesparingsmogelijkheden er zijn binnen het productieproces. Hiermee wil de provincie stimuleren dat zij inzicht krijgen in bijvoorbeeld het voorkomen van warmteverlies en in optimalisatie van dit proces, en vervolgens maatregelen gaan nemen om energie te besparen', aldus de provincie.

Ongeveer 100 energie-intensieve bedrijven

Drenthe kent ongeveer honderd zogeheten energie-intensieve industriële bedrijven: deze hebben productieprocessen met een hoog energiegebruik. Ze zijn actief in de sectoren metaal, chemie, voedingsmiddelen, bouwmaterialen en diervoeders.

Al stimuleringsregelingen voor 11 grootste verbruikers

Voor de industrie en het MKB die de meeste energie gebruiken heeft de provincie al eerder stimuleringsregelingen vastgesteld. Zo kunnen de elf meest complexe bedrijven met het allerhoogste gasgebruik sinds 2020 gebruikmaken van de provinciale ‘No cure no pay’-garantieregeling voor grote energiestudies. Voor de middelgrote bedrijven die zowel aardgas als elektriciteit gebruiken, niet onder het MKB vallen, maar wel jaarlijkse energielasten hebben tussen € 200.000,-- en € 1.000.000,-- is nog geen stimuleringsregeling voor energieonderzoek beschikbaar. De subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’ moet daar verandering inbrengen.

Stimuleren beter dan wettelijke verplichtingen

De ervaring leert dat het stimuleren van energieonderzoek daadwerkelijk leidt tot grotere energiebesparingen dan de wettelijk verplichte maatregelen die vooral gericht zijn op efficiëntieverbeteringen. De provincie verleende tot nu toe twee incidentele prestatiesubsidies voor energieonderzoeken bij middelgrote bedrijven. Deze bedrijven hebben de uitkomsten van de onderzoeken uitgevoerd en daarmee substantiële energiebesparingen en CO2-reductie gerealiseerd.

Subsidiepot van 200.000,- 

De subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’ bevat in totaal € 200.000,-- en treedt op 1 juni 2022 in werking. Ieder bedrijf dat in aanmerking komt kan maximaal € 30.000,-- subsidie per productielocatie aanvragen. De subsidie mag maximaal 50% van de subsidiabele kosten bedragen.