woensdag, 11. mei 2022 - 14:22 Update: 11-05-2022 14:31

CBS: Grootste dalingen goederenaanvoer in 2020 sinds economische crisis 2009

kolen-steenkool-grijper-kraan
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2020 kwam er 601 miljard kilogram aan goederen Nederland binnen. Dat is bijna 6 procent minder dan in 2019. Tegelijkertijd verliet 529 miljard kilogram aan goederen het land. Het afgevoerde goederengewicht daalde daarmee ruim 5 procent ten opzichte van 2019. 'Dit zijn de grootste dalingen sinds de economische crisis in 2009. Toen daalden de aan- en afvoer respectievelijk 11 en 8 procent', zo meldt het CBS woensdag.

Waarde

De in 2020 aangevoerde goederen vertegenwoordigden een waarde van 754 miljard euro. Daarmee daalde de totale waarde van de goederen met meer dan 3 procent. Tegelijkertijd verliet 860 miljard euro aan goederen het land, een toename van ruim 1 procent.

Bijna 60 procent van de aanvoer door naar andere landen

Van de in 2020 binnengebrachte goederen werd 43 procent van het brutogewicht doorgevoerd en 15 procent wederuitgevoerd. Van de totale waarde van de aangevoerde goederen was 50 procent doorvoer en 21 procent wederuitvoer. Van het uitgaande goederentransport was twee derde van het brutogewicht en 71 procent van de waarde door- of wederuitvoer.

Doorvoergoederen

Doorvoergoederen blijven in buitenlandse handen, maar worden overgeslagen tussen vervoermiddelen of opgeslagen in Nederland. Bij wederuitvoer worden goederen tijdelijk Nederlands eigendom en vindt vaak nog een minimale bewerking plaats voordat ze weer worden uitgevoerd. De wederuitvoer is onderdeel van de in- en uitvoer, de doorvoer niet.

Sterke afname aan- en afvoer kolen, cokes, ertsen en transportmiddelen

De sterkste dalingen vonden plaats bij de aan- en afvoer van kolen, cokes, ertsen, transportmiddelen en de groep ‘farmaceutica en chemische specialiteiten’. Bij deze goederen daalde het aanvoergewicht met meer dan 10 procent. Productgroepen met een stijging van het aanvoergewicht van meer dan 10 procent in 2020 zijn: afval en secundaire grondstoffen, overige minerale producten alsmede hout, pulp, papier, hout- en papierwaren. De aanvoer van landbouw-, bosbouw- en visserijproducten nam 9 procent toe.