woensdag, 29. juni 2022 - 19:27

Consumenten willen duidelijkheid over provisie

rekenmachine
Foto: EHF
Amersfoort

De Consumentenbond is niet te spreken over het voornemen van minister Kaag om tussenpersonen gemiddelde provisies te laten communiceren aan hun klanten. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten die een schadeverzekering afsluiten, precies willen weten hoeveel provisie hun tussenpersoon hiervoor ontvangt. 85,5% wil dat de bemiddelaar hen daarover informeert, zonder dat ze daar om hoeven te vragen.

Minister Kaag heeft de Tweede Kamer per brief laten weten van plan te zijn tussenpersonen de ruimte te geven om hun klanten niet het werkelijke provisiebedrag in euro’s te laten zien dat zij van verzekeraars ontvangen, maar ‘fijnmazige gemiddelden van diverse typen producten’. 

Schijntransparantie

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond reageert teleurgesteld op de brief: ‘Dit is belache-lijk. Het is schijntransparantie, waar consumenten niets aan hebben. Er bestaat geen gemiddelde consument en consumenten betalen ook geen gemiddelde premie.’ 
Provisie
Tussenpersonen verdienen aan schadeverzekeringen via provisie die zij ontvangen van de verzekeraar. Die kosten verrekent de verzekeraar in de premie. Gemiddeld bestaat 10% tot 27,5% van de premie uit kosten. Tussenpersonen zijn verplicht hun klanten hierover te informeren, maar hoeven dat alleen te doen als de klant ernaar vraagt. 

Onbekend

Veel mensen weten niet dat adviseurs provisie ontvangen. Uit een enquête van de Consumentenbond onder bijna 7000 verzekerden blijkt dat slechts 57% weet dat verzekeringsadviseurs en -bemiddelaars provisie mogen krijgen van een verzekeraar. En van die 57% vroeg slechts 5% ooit aan zijn tussenpersoon hoeveel provisie hij ontving. Van de mensen die er niet naar vroegen, wist de helft niet dat ze dat konden doen. 
Consumenten wíllen het wel weten
Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt ook dat 68% van de ondervraagden het door de verzekeraar werkelijk betaalde provisiebedrag wel wíl weten. 18,3% vindt een percentage van de jaarpremie voldoende. Bijna niemand (2,3%) vindt het een optie om slechts een gemiddeld provisiebedrag te vermelden. De Consumentenbond vindt daarom dat bemiddelaars en adviseurs wettelijk verplicht moeten worden klanten proactief te informeren over hoeveel provisie zij ontvangen. ‘In duidelijke cijfers’, aldus Molenaar. ‘In euro’s.’ 

Belangrijk

‘Informatie over de provisie is belangrijk voor consumenten,’ vervolgt Molenaar. ‘Je betaalt immers ergens voor. Bijvoorbeeld voor nazorg, zoals informeren over belangrijke wetswijzigingen of veranderingen in de verzekeringen. Maar ook voor het bieden van hulp bij schadeclaims. Consumenten hebben het recht te weten hoeveel provisie hun tussenpersoon opstrijkt. Die informatie hebben ze nodig om de bemiddelaar aan te kunnen spreken op de diensten die hij levert. Het is dan ook bijzonder teleurstellend dat de minister tussenpersonen de ruimte wil geven die informatie te verdoezelen.’ 

Tweede Kamer

Op 30 juni debatteert de Tweede Kamer met de minister Kaag (financiën) over provisietransparantie. De Consumentenbond roept samen met het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland de minister op voor wettelijke actieve transparantie in euro’s te kiezen. Ook de Autoriteit Financiële Markten is voorstander van transparantie over provisie in werkelijke bedragen in euro’s. 

Categorie:
Provincie: