vrijdag, 24. maart 2023 - 9:29

Beschikbaar inkomen huishoudens 2 procent hoger in 2022

portemonnee-geld
Foto: ptra
Den Haag

In 2022 was het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 2,0 procent hoger dan een jaar eerder, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer banen, en aan de compensatie voor de hoge energieprijzen. De hypotheekschuld groeide met 27,8 miljard euro naar 813,1 miljard euro.

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag vorig jaar hoger dan in 2021. De totale beloning van werknemers groeide met 7,5 procent. Het aantal werknemersbanen was 3,6 procent hoger en het aantal gewerkte uren groeide met 3,4 procent. De cao-loonstijging kwam in 2022 op 3,3 procent uit. Het gemengd inkomen lag 9,7 procent hoger dan een jaar eerder.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 5,2 procent. Er zijn meer AOW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitgekeerd. Het aantal werkloosheidsuitkeringen lag lager dan in 2021. Verder werden huishoudens gecompenseerd voor de gestegen energieprijzen. Lage inkomens maakten aanspraak op de energietoeslag, en in november en december kregen alle huishoudens met een elektriciteitsaansluiting 190 euro energiecompensatie. Huishoudens betaalden 5,0 procent meer belastingen en sociale premies.

Hypotheekschuld hoger, schuldquote lager

In het 2022 was de hypotheekschuld 27,8 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Doordat de economie harder groeide dan de woninghypotheken namen de schulden als percentage van het bbp af; van 91,8 procent in 2021 naar 86,4 procent in 2022. Dit is het laagste niveau sinds 2003.

Categorie:
Provincie: