maandag, 21. december 2015 - 17:39 Update: 21-12-2015 20:41

Ambulance RAV Amsterdam door inspectie opnieuw op de vingers getikt

RAV Ambulance Amsterdam door inspectie opnieuw op de vingers getikt
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft afgelopen vrijdag 18 december 2015 op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een aanwijzing gegeven aan RAV Ambulance Amsterdam. Dit meldt IGZ maandag.

Tekortkomingen

De aanwijzing houdt in dat RAV Ambulance Amsterdam uiterlijk 1 april 2016 voldoende verbetermaatregelen heeft doorgevoerd bij geconstateerde tekortkomingen om verantwoorde zorg te kunnen leveren. De ernst van de tekortkomingen, het feit dat bepaalde tekortkomingen bij herhaling binnen de RAV Ambulance Amsterdam zijn geconstateerd en het gegeven dat het bestuur onvoldoende blijk heeft gegeven om eerdere ingezette verbetermaatregelen te borgen heeft geleid tot het advies van de inspectie aan de minister.

Inspectie

Op 20 november 2015 heeft de inspectie drie standplaatsen bezocht. Tijdens deze bezoeken constateerde de inspectie dat RAV Ambulance Amsterdam op meerdere punten niet voldeed aan wettelijke vereisten en voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Bepaalde tekortkomingen zijn in de periode vanaf december 2013 bij herhaling geconstateerd. 

Nog niet verbeterd

Daarop zijn door RAV Ambulance Amsterdam verbetermaatregelen benoemd die, gezien de resultaten van het bezoek van 20 november, onvoldoende zijn geborgd. Zo waren processen voor infectiepreventie, de bewaking van expiratiedata van behandelmaterialen en het periodiek onderhoud hiervoor niet op orde.

De inspectie ziet toe op de uitvoering van alle punten uit de aanwijzing. Mocht blijken dat RAV Ambulance Amsterdam niet voldoet aan de aanwijzing, dan kan de minister op advies van de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Ambulance Amsterdam is in januari 2012 ontstaan uit een samensmelting van VZA (Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam) en de ambulancedienst en meldkamer ambulancezorg van de GGD Amsterdam.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: