woensdag, 3. februari 2016 - 17:07 Update: 04-02-2016 11:55

Burgemeester Klijs baalt van nieuw incident Shell Moerdijk

Ruim 25 ton kankerverwekkende ethyleenoxide gelekt bij Shell Moerdijk
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Moerdijk

Onlangs is door Shell Moerdijk vastgesteld dat er vanuit één van haar installaties ethyleenoxide (EO) naar de atmosfeer is gelekt. De lekkage kon ruim 2 maanden onopgemerkt blijven.

'De emissie naar de buitenlucht is het gevolg van een afsluiter die op 21 november 2015 na reparatiewerkzaamheden gesloten had moeten zijn. Op 27 januari 2016 werd ontdekt dat deze afsluiter open stond. Het gaat hierbij niet om een grote wolk die in één keer naar buiten is gekomen maar om kleinere hoeveelheden per dag. EO is een vluchtige gasvormige stof die in de lucht snel verdunt. De autoriteiten zijn van dit incident op de hoogte gesteld', meldt Shell woensdag.

Grenswaarden niet overschreden

'Op basis van de berekeningen is vastgesteld dat nergens binnen of buiten het hek van Shell Moerdijk, op grondniveau de grenswaarde is overschreden. De grenswaarde geeft de waarde aan waarbij er risico’s voor de gezondheid ontstaan', aldus Shell.

In het ontwerp van de installatie is de uitlaat van de afsluiter op circa 25 meter hoogte geplaatst, een zogenaamde safe location. Hierdoor is de ethyleenoxide niet in concentraties van boven de grenswaarde op grondniveau terechtgekomen. Door de lage concentratie is het ook niet opgemerkt door het EO detectiesysteem en door de e-nozes. 

Ethyleenoxide

Bij langdurige blootstelling en hoge concentraties is EO schadelijk voor de gezondheid. Etheenoxide is kankerverwekkend bij de mens en kan erfelijke genetische afwijkingen veroorzaken in de menselijke voortplantingscellen. Shell geeft aan dat er bij dit incident geen sprake is geweest van langdurige blootstelling en hoge concentraties. 

25 ton weggelekt

De eerste berekeningen van Shell tonen dat emissie over de gehele periode circa 25 ton is. Per dag komt de hoeveelheid die naar de buitenlucht is gelekt in gasvorm neer op circa 380 kg EO. Deze berekeningen die door Shell zelf zijn uitgevoerd worden extern gevalideerd. Op het moment dat de resultaten van dit externe onderzoek bekend zijn zal Shell deze openbaar maken. 

Paul Buijsingh, General Manager Shell Moerdijk: 'Ik ben zeer teleurgesteld dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden en heb intern een onderzoek ingesteld om te achterhalen hoe dit – ondanks alle voorzorgsmaatregelen – toch heeft kunnen gebeuren.'

Reactie burgemeester Moerdijk

Burgemeester Klijs heeft gereageerd op de melding van Shell. 'Ik vind het heel vervelend dat er alweer een incident bij Shell heeft plaatsgevonden. En wat ik nog vervelender vind: dat het twee maanden heeft geduurd voordat het is ontdekt', stelt Klijs.

Onderzoek

'Ik heb gezegd dat exact moet worden uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. En ik wil bevestigd krijgen dat de gezondheid van onze inwoners inderdaad niet in het geding is. De eerste bevindingen van de GGD wijzen daar gelukkig op. De definitieve rapportage volgt op korte termijn', aldus Klijs. 

Categorie:
Provincie: