vrijdag, 25. maart 2016 - 9:40

10 Miljoen Nederlanders delen medische gegevens

10 Miljoen Nederlanders delen medische gegevens
Den Haag

Sinds de start van het Landelijk Schakelpunt op 1 januari 2013 hebben 10 miljoen individuele Nederlanders aan een of meer van hun zorgverleners toestemming gegeven hun medische gegevens beschikbaar te stellen voor uitwisseling met andere zorgverleners. Die uitwisseling verloopt via het Landelijk Schakelpunt.

10 miljoen

10 Miljoen Nederlanders gaven in de afgelopen drie jaar hun huisarts en/of apotheken toestemming bepaalde medische gegevens beschikbaar te stellen voor bevraging door bepaalde groepen collega's. Zorgverleners mogen die gegevens alleen beschikbaar stellen met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Andere zorgverleners mogen die gegevens alleen opvragen wanneer dat van belang is voor de behandeling van de patiënt. Er gelden strikte wettelijke eisen aan de uitwisseling. Uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt voldoet aan alle wetten en regels die momenteel gelden. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem onlangs opnieuw bevestigd.

16 miljoen

Van al die Nederlanders zijn ruim 16 miljoen medische gegevens beschikbaar. Grofweg tweederde daarvan zijn medicatiegegevens en een derde samenvattingen van de huisartsgegevens. De beschikbare informatie is beperkt tot wat de beroepsgroepen zelf hebben vastgesteld als absoluut noodzakelijk bij reguliere (mede)behandeling, bij waarneming en in spoedeisende situaties. Daarnaast is -wanneer dat nodig is- van die patiënten bekend of zij een allergie hebben of een andere indicatie die van belang is bij de behandeling.

Toestemming 

De toestemming voor uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt is beperkt tot een specifieke groep zorgverleners met een specifiek doel. Gegevens van de huisarts zijn alleen beschikbaar voor de huisartsenpost (HAP) bij dienstwaarneming. Medicatiegegevens zijn beschikbaar voor huisartsen, apotheken en bepaalde specialisten. Dus geeft een patiënt toestemming aan zijn huisarts, dan zijn de apotheekgegevens niet beschikbaar. Pas wanneer een patiënt zijn apotheek of apotheken elk afzonderlijk toestemming heeft gegeven zijn ook de medicatiegegevens te raadplegen. Daarom komt het voor dat een patiënt verscheidene keren om toestemming gevraagd wordt.

Categorie:
Provincie: