vrijdag, 15. april 2016 - 17:05 Update: 18-04-2016 16:18

Schippers wil dat zorgverzekeraars responstijden ambulances gaan verbeteren

Schippers wil dat ambulances vaker op tijd gaan rijden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Zorgverzekeraars realiseren zich nog onvoldoende dat het halen van de responstijden door de ambulance deel uitmaakt van hun zorgplicht. Dit heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De norm dat in 95% van de gevallen van zogenaamde spoedritten, waarbij ambulances binnen 15 minuten na aanname van de melding ter plaatse moeten zijn, wordt door een groot deel van Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) niet gehaald. Dit was voor de NZa de aanleiding voor het uitvoeren van een onderzoek.

Vooruitgang te boeken

De NZa geeft aan dat er vooruitgang geboekt kan worden in de manier waarop zorgverzekeraars ambulancezorg inkopen en afspraken maken met de RAV’s. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars en de RAV’s. 

De zorgverzekeraar zal zich in het kader van haar zorgplicht een oordeel moeten vormen over de oorzaak van de normoverschrijdingen en samen met de RAV een plan moeten maken om te komen tot een verbetering van de responstijden.

Twee maanden de tijd voor plan

In het verlengde van de conclusies die de NZa in het rapport formuleert, wordt op korte termijn ook concrete actie verwacht van de zorgverzekeraars. De NZa heeft de representerende zorgverzekeraars een informatieverzoek gestuurd waarin zij opdracht krijgen om voor de regio’s waar de responstijden niet worden gehaald, verbeterplannen op te stellen. De zorgverzekeraars krijgen twee maanden de tijd om deze plannen op te stellen. 

Uit de verbeterplannen moet blijken op welke manier de zorgverzekeraars zich actiever op gaan stellen in de inkoop van deze zorg en dat er samen met de RAV’s concrete plannen worden gemaakt om tot verbetering van de responstijden te komen.

Zorgverzekeraars zijn niet de enige verantwoordelijke voor goede ambulancezorg. Het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het RIVM en de NZa hebben hierin ook een belangrijk aandeel. Zo heeft de NZa een taak op het gebied van regulering van het ambulancevervoer. 

De voorliggende resultaten uit dit onderzoek geven geen aanleiding om de huidige regulering te herzien. Mocht in de komende jaren anders blijken, dan kan de NZa dit ter hand nemen, of, indien dit een aanpassing van hogere regelgeving vergt, mij daarover adviseren.

De kwaliteit van ambulancezorg bestaat niet alleen uit het halen van de norm voor de aanrijtijden, maar dit is wel een belangrijk onderdeel. Schippers acht het daarom ook van belang dat kritisch wordt gekeken naar de wijze waarop tot verdere verbetering kan worden gekomen. 

Schippers ziet het onderzoek van de NZa en de vervolgacties dan ook als een positieve impuls om te komen tot een verdere verbetering van de kwaliteit in de ambulancezorg. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: