dinsdag, 14. juni 2016 - 16:54 Update: 14-06-2016 17:01

Collecte Maag Lever Darm Stichting van start

Collecte Maag Lever Darm Stichting van start
Foto: Archief EHF
Amersfoort

Deze week is de collecte van de Maag Lever Darm Stichting van start gegaan. Met het geld dat opgehaald wordt, kunnen nieuwe stappen gezet worden in het voorkomen en behandelen van darmkanker, maar ook van alle andere vormen van kanker in het spijsverteringskanaal.

Darmkanker is op dit moment de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Iedere dag krijgen ruim 40 mensen de diagnose darmkanker. Dat is een schrikbarend hoog aantal. De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor alle vormen van  kanker in het spijsverteringskanaal, waaronder maag-, lever-, alvleesklier-, slokdarm- en darmkanker. 

Als deze vormen bij elkaar worden opgeteld, krijgen ruim 60 mensen per dag hiermee te maken. Hoe ingrijpend zo’n kanker kan zijn, weten verschillende bekende Nederlanders uit ervaring. Reden voor deze BN’ers om hier in de media aandacht voor te vragen en de collecteweek van de Maag Lever Darm Stichting te ondersteunen.  

BN-ers slaan alarm

Wendy van Dijk zet zich graag in: 'Ik wens zoveel zonen en dochters een langere tijd met hun vader.' Ook Volendam draagt de collecteweek een warm hart toe, zonder twijfel gemotiveerd door de aan slokdarmkanker overleden muziekmanager Jaap Buijs. 

Zowel Simon Keizer, Nick Schilder, Jan Smit als de 3J’s zullen op eigen wijze aandacht creëren voor de noodzaak van meer geld voor onderzoek. De Maag Lever Darm Stichting mag verder op de steun rekenen van onder andere Nance, Roelof Hemmen, Koert-Jan de Bruijn, Gerda Havertong en Maxime Groenwegen.

Onderzoek maakt verschil

Tijdens de collecteweek wordt geld ingezameld om een volgende stap te kunnen zetten in het onderzoek naar de verschillende vormen van  kanker in het spijsverteringskanaal. En dat onderzoek loont. Bij darmkanker heeft onderzoek er toe geleid dat de 5-jaarsoverlevingskans sinds 1980 gestegen is van 50% naar 62%. Deze trend wil de Maag Lever Darm Stichting doorzetten. 

Daarom financiert de stichting verschillende wetenschappelijke onderzoeken op het terrein van vroege diagnose, erfelijkheid en gespecialiseerde behandeling. Daarnaast geeft ze betrouwbare voorlichting over de verschillende vormen van kanker in het spijsverteringskanaal. 

Er is al veel bereikt, maar er is ook nog veel werk te verzetten. En daarvoor is geld nodig. Daarom gaan tussen 13 en 18 juni door het hele land 16.000 collectanten langs de deuren.

Categorie:
Provincie: