zaterdag, 13. augustus 2016 - 9:24

'Beroepsgeheim doorbreken bij patiënt met terreurplannen geen goed plan'

Beroepsgeheim doorbreken bij patiënt met terreurplannen geen goed plan
Foto: Archief EHF
Den Haag

Artsenfederatie KNMG vindt het geen goed plan dat artsen hun beroepsgeheim doorbreken als ze vermoeden dat een patiënt met terreurplannen loopt.

Het kabinet kijkt, net als in Duitsland, of de regels van het beroepsgeheim moeten worden aangepast. ''Het is goed dat artsen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn bij onafwendbaar gevaar eventueel hun beroepsgeheim te doorbreken. De KNMG vindt dat de Nederlandse wetgeving hiervoor ook voldoende mogelijkheden biedt, zonder de privacy van de patiënt en toegankelijkheid van zorg te schaden.''

''Een wetsvoorstel zoals nu in Duitsland voorgesteld, vindt de KNMG, net als de Duitse artsenorganisatie, geen goed idee. In Nederland is bij wet geregeld dat doorbreking van het beroepsgeheim in uitzonderlijke gevallen mag, maar wel nadat aan strenge voorwaarden is voldaan. Doorbreken van het beroepsgeheim om een reeds gepleegd strafbaar feit op te lossen mag nooit. Doorbreken zonder toestemming van de patiënt mag bij toekomstige gevaren alleen onder voorwaarden. Dat geldt ook bij angst voor een mogelijke aanslag door een patiënt. Het Nederlandse recht verschilt hiermee van het wetsvoorstel dat in Duitsland wordt besproken, waar is geopperd dat artsen patiënten met eventuele terroristische plannen verplicht zouden moeten aangeven.''