zaterdag, 12. november 2016 - 22:39 Update: 14-11-2016 20:57

Huisartsen 'missen' maandelijks 675.000 patiënten door Thuisarts.nl

12% minder patiënten naar huisarts na lancering Thuisarts.nl
Foto: Archief EHF
Leiden

Per maand gaan sinds de lancering van Thuisarts.nl 675.000 patiënten minder naar de huisarts. Dit blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Het zorggebruik bij de huisarts is daarmee met 12% afgenomen. Veel patiënten zoeken online naar informatie over hun gezondheid. Maar vanuit een behoefte aan betrouwbare informatie gaan velen toch bij voorkeur naar een dokter. De vraag van de onderzoekers was of betrouwbare, onafhankelijke online informatie het zorggebruik bij de huisarts vermindert. De invloed van een dergelijke website op het daadwerkelijke zorggebruik bij de huisarts was nog nooit onderzocht. 

De website Thuisarts.nl is gelanceerd in maart 2012 en heeft momenteel zo’n 1,6 miljoen unieke bezoekers en 2,9 miljoen pageviews per maand. De onderwerpen op de website (>600) zijn op de patiënt gerichte vertalingen van wetenschappelijke huisartsenrichtlijnen. 90% van de huisartsen gebruikt de website voor voorlichting. Het doel van dit onderzoek was om het verband tussen de website Thuisarts.nl en het zorggebruik in de huisartsenpraktijk te onderzoeken. 

Trend in zorggebruik voor en na Thuisarts.nl

De onderzoekers maakten gebruik van NIVEL data van bijna 1 miljoen inwoners, representatief voor de Nederlandse populatie. Van 2009 tot 2014 bezochten zij in totaal 18,1 miljoen keer hun huisarts. Door de trend in huisartsbezoeken te vergelijken vóór en ná de lancering van Thuisarts.nl konden de onderzoekers de invloed van de website op het zorggebruik berekenen. Hierbij hielden zij rekening met seizoensinvloeden. Om zoveel mogelijk zeker te zijn dat de afname komt door de lancering van Thuisarts.nl werden er drie controles uitgevoerd. 

Er is gekeken naar het zorggebruik op onderwerpen die niet aanwezig waren op de website tijdens de studieperiode, een zogenaamde controlegroep. Het zorggebruik in deze controlegroep nam niet af. Chronische en niet-chronische zorg is apart geanalyseerd. Veranderingen in de chronische zorg in de afgelopen jaren zou immers bijgedragen kunnen hebben aan een daling van zorggebruik. Ook dit bleek niet het geval. 

Het effect na 12 en 24 maanden is apart bekeken, omdat er meer invloed van een website te verwachten is als de gebruikersaantallen hoger zijn. Hieruit bleek dat de daling doorzette naarmate Thuisarts.nl meer bezoekers had. 
Minder telefoontjes, langere consulten

Uit de resultaten blijkt dat vooral het aantal telefoontjes naar de huisarts afnam. Het aantal lange huisartsconsulten (20 minuten) nam juist toe. Waarschijnlijk betekent dit dat de, vaak laag-complexe, telefonische contacten na de lancering van Thuisarts.nl zijn afgenomen. Belangrijk is dat ook het zorggebruik van ouderen afnam, evenals dat van mensen met een lage sociaal-economische status. De website Thuisarts.nl bereikt dus ook deze bevolkingsgroepen. 

Dit onderzoek maakt duidelijk dat eHealth een krachtig instrument kan zijn om zelfzorg te vergroten en zorggebruik te veranderen. Het duidelijke, onafhankelijke karakter van Thuisarts.nl en de zeer goede integratie van de website in het spreekuur van de huisarts lijken de sleutel tot succes.

Categorie:
Provincie: