maandag, 5. december 2016 - 18:29 Update: 05-12-2016 18:33

31 Ziekenhuizen stoppen hoog-complexe kankerbehandelingen

31 Ziekenhuizen stoppen hoog-complexe kankerbehandelingen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat weten dat 31 Nederlandse ziekenhuizen stoppen met bepaalde hoogcomplexe kankerbehandelingen. Voor bijvoorbeeld blaas- en maagkankeroperaties voldoen zestien ziekenhuizen niet meer aan de strengere kwaliteitseisen en stoppen met specifieke behandelingen in 2017.

Patiënten in de ziekenhuizen die deze ingrepen niet (meer) verrichten, krijgen dan een doorverwijzing naar een ziekenhuis waar de behandeling wel wordt uitgevoerd en waar het ‘eigen’ ziekenhuis mee samenwerkt.

De wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten hebben deze minimum volume- en kwaliteitsnormen opgesteld. De desbetreffende ziekenhuizen hebben vervolgens aangeleverd. Op basis van deze resultaten heeft ZN voor 25 ingrepen, waarvan 21 hoog-complexe kankerbehandelingen, de resultaten van deze inventarisatie in kaart gebracht.

Ziekenhuizen specialiseren

Beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zijn het erover eens dat deze concentratie van complexe ziekenhuisbehandelingen een belangrijke stap is in de verbetering van de kwaliteit van zorg. Door de concentratie van complexe zorg kunnen ziekenhuizen zich specialiseren en dat verhoogt de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling. Volgens ZN-beleidsadviseur Sjoerd Terpstra is het belangrijk dat mensen die te maken krijgen met een ernstige aandoening verzekerd zijn van de beste zorg. “De minimum volume- en kwaliteitsnormen hebben daarbij een stimulerende rol.”

Goede samenwerking

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars werken samen aan het concentreren van complexe behandelingen. De wetenschappelijke verenigingen zijn de stimulerende en ook belangrijke partijen. Zij zijn via Soncos de opstellers van de vragenlijsten en normen die zijn gebruikt voor de inventarisatie van de 25 ingrepen van de ziekenhuizen. Zorgverzekeraars inventariseren of ziekenhuizen voldoen aan de minimumnormen en voeren overleg met de ziekenhuizen over de consequenties als ze niet voldoen aan de norm.

Zorgverzekeraars vinden dat verzekerden toegang moeten hebben tot goede, veilige en doelmatige zorg. Voor zeer complexe aandoeningen hebben de wetenschappelijke verenigingen minimum kwaliteitsnormen opgesteld. Zorgverzekeraars contracteren geen ziekenhuizen die niet voldoen aan de gestelde eisen.