vrijdag, 20. januari 2017 - 11:08

KWF-subsidie van 300 duizend euro voor slokdarmonderzoek Catharina Ziekenhuis

KWF-subsidie van 300 duizend euro voor slokdarmonderzoek Catharina Ziekenhuis
Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis krijgt van KWF Kankerbestrijding een subsidie van ruim 300 duizend euro voor een internationaal onderzoek. Het gaat om de Nutrient II-studie, waarbij wordt gekeken of het herstel van patiënten na een slokdarmkankeroperatie door vroege orale voeding verbetert.

Het onderzoek wordt geleid door oncologisch chirurg dr. Misha Luyer en arts-onderzoeker Gijs Berkelmans van het Catharina Ziekenhuis. Door de KWF-subsidie kan de studie met een looptijd van drie jaar worden uitgevoerd. Het is uitzonderlijk dat KWF een subsidie toekent aan een niet-academisch ziekenhuis.

De behandeling van patiënten met slokdarmkanker bestaat uit een serie bestralingen gecombineerd met chemotherapie, gevolgd door een slokdarmoperatie. Die operatie blijft de hoeksteen van de behandeling, maar deze is complex en kan gepaard gaan met complicaties. Een gedeelte van de slokdarm en maag wordt verwijderd om vervolgens een zogenoemde buismaag te maken. Er is een aantal manieren om het herstel na deze operatie te verbeteren en daarmee de kans op complicaties te verminderen. Zo gebeurt de operatie in het Catharina Ziekenhuis via een kijkoperatie en is er een versneld herstelprogramma na de operatie. Het Catharina Ziekenhuis heeft ruime ervaring met de kijkoperatie en is in Nederland één van de voortrekkers van deze zogenoemde minimaal invasieve operatiemethode.