maandag, 20. februari 2017 - 21:24 Update: 20-02-2017 23:30

'Nederland niet voorbereid op aanval biologische materialen'

Nederland niet voorbereid op aanval biologische materialen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Nederland is niet in voldoende mate voorbereid op een terroristische aanval met biologische middelen. Er bestaat in internationale organisaties zoals de VN, NAVO en in landen als de VS, België, en Oostenrijk overeenstemming dat de kansen van een dergelijke aanval wel aan het toenemen zijn.

Dit is vooral het gevolg van de vergaande ontwikkelingen in onder andere de biotechnologie en in genoom-engineering, de eenvoudigere toegang tot kennis hierover, maar ook door de toenemende internationale politieke instabiliteit.

Dit is een van de conclusies van een nieuw onderzoek van HCSS naar de ontwikkelingen van biologische dreigingen als onderdeel van het bredere terrein van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) wapens.

Besmette terroristen

Naast de moedwillige verspreiding van levensbedreigende infectieziekten, zoals Anthrax, Pokken en Botulisme in specifieke openbare ruimtes, kunnen terroristen ook zichzelf infecteren en doorreizende mensen in hun omgeving besmetten. In Nederland wordt het risico nu nog onwaarschijnlijk geacht, maar met mogelijke hoge impact in het geval een dergelijke aanval toch plaatsvindt. Ook het mogelijke gebruik door staten in conflictgebieden neemt toe hoewel de effectieve en stabiele inzet van biologische middelen op deze grootschaligere schaal moeilijker is.

Aanpak bescherming nodig

Nederland staat een breed CBRN beleid voor en heeft hier in het verleden flink op geïnvesteerd. Hierdoor is de crisisorganisatie wel op peil. De aandacht voor de biologische middelen is echter achtergebleven en investeringen in specifieke kennis alsmede in detectie van infectieziekten en bescherming van hulpverleners zijn slechts een fractie geweest van de overige CBRN aspecten.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: