dinsdag, 28. februari 2017 - 23:00 Update: 28-02-2017 23:01

Miljoenste buisje poep door Isala onderzocht

Miljoenste buisje poep door Isala onderzocht
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Zwolle

Isala’s Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) heeft sinds januari 2014 in drie jaar tijd van 1.000.000 deelnemers een ontlastingstest uitgevoerd in opdracht van de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB). Dit heeft het Isala dinsdag bekendgemaakt.

Deze organisatie coördineert de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in Nederland. Dagelijks analyseert het KCL van Isala 2000 ontlastingsmonsters en meldt de resultaten aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het KCL is één van de drie laboratoria in Nederland die dit bevolkingsonderzoek verricht.

De testresultaten geeft het KCL digitaal door aan de landelijke database van het bevolkingsonderzoek darmkanker, die de uitslag van de test bekend maakt aan de cliënt. Als er bloed in de ontlasting aangetroffen is, ontvangt de cliënt een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. Van de deelnemers aan dit onderzoek ontvangt 6,4% deze uitnodiging.

Drie keer zo hoog

In januari 2014 startte dit bevolkingsonderzoek. Het eerste jaar ontvingen 703.626 mensen een uitnodiging om mee te doen en voerde Isala 700 tests per dag uit. Dat was een opstartfase. Zo was er voldoende tijd om eventuele kinderziekten te ondervangen. 

In 2017 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker bijna 2 miljoen uitnodigingen versturen en is het aantal uitgevoerde tests bij het KCL bijna drie keer zo hoog. Inmiddels is de hele procedure strak ingeregeld. De 2000 tests handelt het KCL in 6,5 uur per dag af. Er blijft voldoende tijd over om de analyseapparatuur en digitale systemen te onderhouden en te actualiseren.

Jarenlange ervaring

Het KCL is één van de drie laboratoria die geselecteerd zijn voor dit bevolkingsonderzoek. Isala’s KCL heeft jarenlang expertise kunnen opbouwen door de onderzoeken voor de hielprikscreening voor alle pasgeborenen uit de vier noordelijke provincies. In de aanbesteding bleek Isala’s laboratorium op kwaliteit het beste te presteren, naast de zeer gunstige prijs.

Over het bevolkingsonderzoek darmkanker

Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar komen in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Zij ontvangen eens in de twee jaar, middels een vastgesteld uitnodigingsschema, vanzelf een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker met een zogenaamde zelfafnameset. Met behulp van deze zelfafnameset doen zij een monster van de ontlasting in een buisje en sturen dat vervolgens op. De deelname is met 73%, hoger dan werd verwacht.

Darmkanker komt vaak vaker voor

Darmkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker. Uit de resultaten van de landelijke monitoring bevolkingsonderzoek darmkanker 2015 blijkt dat 850.000 Nederlanders hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij bijna 3.700 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. 

De monitor 2015 laat zien dat dit veelal in een vroeg stadium is. Daarnaast zijn bij meer dan 20.000 deelnemers zogenaamde adenomen verwijderd. Dit kunnen voorlopers van darmkanker zijn. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam in 2011 het besluit het bevolkingsonderzoek darmkanker in te voeren.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):