maandag, 13. maart 2017 - 13:21 Update: 13-03-2017 21:08

Stichting La Touche uit Kampen krijgt onvoldoende van IGZ

Foto van dossier mappen papier | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Kampen

Stichting La Touche in Kampen is door Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de vingers getikt omdat zij volgens IGZ onvoldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Dit heeft IGZ bekendgemaakt.

La Touche is een kleine instelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. De instelling moet uiterlijk binnen vier maanden maatregelen nemen om de veiligheid van zorg te verbeteren.

Aanleiding

De IGZ heeft La Touche enkele jaren intensief gevolgd. Ze zag problemen met onder andere het cliëntdossier, medicatieveiligheid, deskundigheid en inzet van personeel en vrijheidsbeperking. Dat zorgt voor risico’s voor de cliëntveiligheid. 

Verbeterpunten

De inspectie heeft regelmatig aangegeven wat de instelling moest verbeteren. Dat heeft La Touche deels ook wel gedaan. Maar die verbeteringen duurden kort of waren onvoldoende. Dat was voor de inspectie reden om nu een aanwijzing te geven.

Leren van fouten of bijna-fouten

De bestuurder van La Touche moet ervoor zorgen dat medewerkers (bijna-)fouten melden bij de eigen meldingencommissie. De instelling moet die meldingen analyseren, daarmee de zorg verbeteren en nagaan wat die verbeteringen opleveren.

Cliëntdossiers

Het is belangrijk dat medewerkers regelmatig nagaan of ze de zorg voor een cliënt misschien moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door problemen met eten of een groter geworden kans op vallen. En dat ze dit ook allemaal goed bijhouden in het cliëntdossier. Zo weet iedere medewerker welke zorg elke cliënt nodig heeft. Verder dienen medewerkers de juiste richtlijnen, protocollen en werkinstructies te kunnen vinden en te gebruiken.

Medicatieveiligheid

Goed omgaan met medicijnen is belangrijk voor het leveren van goede zorg en voor de veiligheid van cliënten. Voor sommige geneesmiddelen is het extra belangrijk om de voorraad goed bij te houden. La Touche moet daarom zorgen voor een goede en betrouwbare registratie van opiaten.

Vrijheidsbeperking

Een laatste onderwerp waarop La Touche verbeteringen moet laten zien is vrijheidsbeperking. De instelling moet beschrijven hoe het vrijheidsbeperking probeert te voorkomen of te verminderen. En als het toch nodig is, hoe medewerkers de maatregelen uitvoeren. La Touche krijgt vier maanden de tijd om de zorg te verbeteren. Gebeurt dat niet, dan kan de IGZ een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.