woensdag, 12. april 2017 - 15:26 Update: 13-04-2017 11:43

Aantal meldingen voor euthanasie gestegen

Aantal meldingen uitgevoerde euthanasie met 10 procent gestegen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

In 2016 is het aantal meldingen van euthanasie die de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) in 2016 ontving ten opzichte van 2015 met 10% gestegen naar 6091. 'Het cijfer van 6091 betrof 4% van alle sterfgevallen in Nederland', zo meldt de RTE woensdag.

'In het overgrote deel van de gevallen (83%) was sprake van patiënten met kanker, aandoeningen van het zenuwstelsel, hart- en vaataandoeningen of longaandoeningen', aldus de RTE. 

Meestal door huisarts

In 85% van de gevallen werd euthanasie toegepast door een huisarts, meestal bij de patiënt thuis. Tien gevallen werden door de RTE beoordeeld als niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.

Dementie

Gevallen waarbij sprake was van dementie, psychiatrische aandoeningen of een stapeling van ouderdomsaandoeningen betroffen respectievelijk circa 2%, 1% en 4% van het totaal aantal meldingen. 

Bij de meldingen waar dementie de oorzaak van het lijden was verkeerden de meeste mensen in het beginstadium van deze ziekte. Drie mensen verkeerden in een vergevorderde fase van dementie. Stapeling van ouderdomsaandoeningen kwam het meest voor in de leeftijdscategorie 90 jaar of ouder.

Kohnstamm

Coördinerend voorzitter Jacob Kohnstamm heeft het jaarverslag over 2016 van de RTE aangeboden aan staatssecretaris van VWS Martin van Rijn en zal het jaarverslag aansluitend toelichten aan de leden van de vaste commissie VWS in een openbare vergadering.

Cassatie in het belang der wet

In het jaarverslag suggereert Kohnstamm om cassatie in het belang der wet tegen oordelen van de RTE mogelijk te maken. Op deze manier zou de Hoge Raad gevraagd kunnen worden zich te buigen over uitspraken van de RTE zonder dat dit gevolgen heeft voor de  arts die euthanasie heeft verleend. Het doel is om grotere rechtszekerheid te verkrijgen over juridisch relevante vragen.

Categorie:
Provincie: