dinsdag, 13. februari 2018 - 15:56

Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm

Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm
Foto: fbf
Borssele

Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2015 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2015 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,0006 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

Het RIVM controleert elk jaar de stralingsniveaus aan de terreingrenzen van kerncentrale Borssele, en COVRA, op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit maakt onderdeel uit van de taak van het RIVM om in kaart te brengen aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Radioactiviteit kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid als iemand aan heel veel straling wordt blootgesteld. In Nederland worden mensen gemiddeld aan 2,6 mSv (millisievert) blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische handelingen, en radon en thoron.

Categorie:
Provincie: