vrijdag, 24. mei 2019 - 9:32

Friesland heeft eigen meld- en adviespunt rondom verward gedrag

foto van verwarde man wandeld | fbf
Foto: fbf
Leeuwarden

Sinds deze maand kunnen inwoners van Friesland hun zorgen rondom personen met verward gedrag melden bij een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt. Het Meld- en adviespunt verward gedrag is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar voor het bieden van een luisterend oor en het doen van meldingen bij ingewikkelde situaties rondom personen met verward gedrag. Het gaat dan om situaties die aandacht verdienen, maar niet acuut opgelost hoeven te worden.

Het aantal meldingen rondom personen met verward gedrag stijgt de laatste jaren. Op dit moment komen veel meldingen bij de politie binnen, maar wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit en de veiligheid niet in het geding is, is dit niet de aangewezen instantie. Vaak ligt er onder dergelijke meldingen een zorgbehoefte. Mede daarom was een speciaal meld- en adviespunt wenselijk.

Verward gedrag

Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken na een grote emotionele gebeurtenis.

Meldingen en hulp

Meldingen kunnen telefonisch via 0800-1771 of digitaal via het formulier op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag worden gedaan. De medewerkers van het meld- en adviespunt zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon toe om snel passende hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties die al betrokken zijn. Het meld- en adviespunt zorgt ervoor dat signalen rondom personen met verward gedrag vroegtijdig worden opgepakt. Zo kan eventuele escalatie, maatschappelijke onrust en leed worden voorkomen.

Categorie:
Provincie: