dinsdag, 2. juli 2019 - 9:06 Update: 03-07-2019 8:07

Goede borstkankerzorg zonder ‘roze lintje’

Logo UMCG
Foto: UMCG
Groningen

Het UMCG stopt met het voeren van het ‘roze lintje’, het keurmerk van de Borstkankervereniging Nederland. Eerder dit jaar maakte het UMCG al bekend met vrijwel alle keurmerken te stoppen, en het roze lintje is een van de eerste keurmerken die het UMCG niet meer heeft verlengd.

Patiënttevredenheid staat onverminderd hoog op de agenda van het behandelteam borstkanker van het UMCG. Niet voor niets laat tevredenheidsonderzoek zien dat ruim 90% van de patiënten tevreden is over de behandeling. Dankzij de inbreng van borstkankerpatiënten en hun naasten wordt de kwaliteit van de borstkankerzorg continu verbeterd.

Deze best mogelijke borstkankerzorg kan het UMCG alleen bieden door intensief samen te werken met andere ziekenhuizen in de regio. Door deze samenwerking krijgt elke patiënt zo snel mogelijk een behandeling op maat. Zo vindt een veelvoorkomende operatie zo snel mogelijk plaats in een regionaal ziekenhuis, dichtbij de patiënt. Voor meer complexe diagnostiek en behandelingen of een nieuwe behandeling die nog in de onderzoeksfase zit, kan de patiënt terecht in het UMCG. Ook voor protonentherapie, een vorm van bestralen die tot minder bijwerkingen kan leiden en waarvoor een deel van de borstkankerpatiënten in aanmerking komt, kunnen patiënten in het UMCG terecht.

In de loop van dit en volgend jaar zal het UMCG, net als andere UMC’s, stoppen met het voeren van nog veel meer keurmerken. Ziekenhuizen hebben tegenwoordig bijna allemaal dezelfde keurmerken waardoor ze weinig meer toevoegen, terwijl het wel tijd en geld kost om ze aan te vragen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben samen dit besluit genomen. Het stoppen met het roze lintje past binnen dit besluit. 

Het UMCG streeft ernaar om, in lijn met het besluit van de NFU en NVZ, het aantal keurmerken aan het einde van dit jaar met 50 procent te hebben afgebouwd. Deze actie maakt onderdeel uit van het gezamenlijke streven om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen te verminderen.

Categorie:
Provincie: