donderdag, 27. augustus 2020 - 22:38 Update: 27-08-2020 22:48

Testcapaciteit wordt verschoven naar regio’s met meeste besmettingen

teststraat-rai-corona
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Omdat de vraag naar coronatests momenteel sneller groeit dan de huidige beschikbare capaciteit toelaat wordt een deel van de beschikbare testmaterialen en labcapaciteit overgeheveld van regio’s waar minder besmettingen zijn en overcapaciteit is naar regio’s waar veel besmettingen zijn. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) donderdagavond.

Wachttijd kan oplopen

'Om het virus onder controle te houden is het zaak juist daar snel en adequaat te kunnen testen. Helaas betekent dit dat in verschillende regio’s de wachttijd voor een test tijdelijk kan oplopen', aldus het ministerie van VWS. De vraag naar coronatests is de laatste weken heel sterk gegroeid, onder meer door een groot aantal mensen zonder klachten dat zich toch wil laten testen. Ook de mogelijkheid online een testafspraak te maken, het nieuwe webportal, leidt tot een flink aantal extra aanvragen. Deze enorme toename zet de beschikbare testcapaciteit onder druk. 

Uitbreiding testcapaciteit

Er wordt momenteel gewerkt aan uitbreiding van de testcapaciteit op korte termijn. Volgende week is er naar verwachting al weer meer extra capaciteit beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing door afspraken te maken met nieuwe laboratoria. Tot die tijd heeft VWS de GGD’en gevraagd te wachten met de verdere uitbreiding van het aantal testlocaties en de verruiming van de openingstijden. Ook roept VWS iedereen op zich te houden aan het testbeleid: laat je alleen testen bij klachten.

Tekort aan testmaterialen

Op dit moment is de testvraag in de GGD-regio’s hoger dan de beschikbare analysecapaciteit in de labs. De beperkende factoren zijn niet zozeer machines en personeel, maar testmaterialen. Er is wereldwijd schaarste aan testmaterialen voor de diverse analyseapparatuur. Dit leidt ertoe dat de komende week de wachttijd voor het afnemen van coronatesten zal oplopen. In een aantal regio’s in het westen van het land, in het bijzonder in Amsterdam, is sprake van een hoge infectiedruk. Oplopende doorlooptijden zijn daar niet acceptabel. Om een effectieve infectiebestrijding vorm te geven is meer testcapaciteit en daarmee meer analysecapaciteit noodzakelijk.

Overhevelen

Om dit te ondersteunen geeft het ministerie de opdracht aan de labs om voor een korte periode testmaterialen over te hevelen uit regio’s met een relatief lage infectiedruk. Om de lasten te verdelen kunnen meerdere labs worden aangewezen om een deel van de voorraad af te staan.

Teststraat Schiphol

Dit herverdelen van laboratoriummateriaal betekent dat sommige regio’s minder testen kunnen uitvoeren. Het betekent ook dat de teststraat op Schiphol nu niet verder kan doorgroeien en dat de openingstijden niet verruimd worden.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: