maandag, 30. november 2020 - 10:53 Update: 30-11-2020 15:00

Naleving coronamaatregelen gaat beter

waarschuwingsbord-afstand-corona
Foto: fbf
De Bilt

Dit najaar was er een sterke opleving van het aantal positief geteste personen op COVID-19. Na het aanscherpen van maatregelen volgde een aanzienlijke, maar relatief kort durende daling. Deze daling viel samen met een forse verandering in gedrag, half november gemeten. Zo geven Nederlanders bijvoorbeeld aan vaker drukte te mijden dan zes weken eerder (67%, was 58%). Zij vonden dat, mogelijk door de aangescherpte maatregelen, ook makkelijker. Dat blijkt uit de achtste ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en GGD’en.

Testen en thuisblijven

Het aantal mensen met nieuwe klachten dat zich liet testen, nam flink toe (van 42% naar 58%). Van de onderzoeksdeelnemers die zich niet hadden laten testen ondanks klachten, zegt 61% dat zij erg milde klachten hadden en niet dachten besmet te zijn met COVID-19. De meeste mensen lieten zich testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraten. Het aantal mensen dat zich buiten de reguliere teststraten heeft laten testen, nam in zes weken toe van 6% naar 12%.

66% van de mensen met klachten geeft aan naar buiten te zijn geweest, bijvoorbeeld om boodschappen te doen (42%) of om toch buitenshuis te werken (23%). Op de vraag of mensen voorbereid zijn op een onverwachte quarantaine periode, geeft 74% aan voldoende boodschappen in huis te hebben om een paar dagen vooruit te kunnen. 58% weet al wie ze kunnen vragen dit voor hen te regelen. Minder dan de helft van de deelnemers (46%) heeft al in beeld  wie ze kunnen vragen voor andere praktische zaken (zoals het halen/brengen van kinderen), of aan wie ze hun werk of mantelzorgtaken kunnen overdragen.

Welbevinden

De gunstige effecten voor wat betreft het naleven van de maatregelen gaan gepaard met een negatieve trend voor welzijn: meer mensen zeggen zich weer (enigszins) eenzaam te voelen, vergeleken met de vorige meting 6 weken eerder (nu 58%, was 51%). Ook is het percentage mensen dat aangeeft (veel) minder te sporten en bewegen dan vóór de coronapandemie voor het eerst sinds de metingen zijn gestart, weer toegenomen (nu 33% was 26% begin oktober). 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):