dinsdag, 11. januari 2022 - 15:11 Update: 11-01-2022 16:44

NVWA: 'Waarschuwing hallucinerende en verlammende effecten kruidenpreparaten'

shambala-nvwa-kruidenpreparaat
Foto: NVWA
Utrecht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten het kruidenpreparaat Shambala en OPEN UP niet te gebruiken. 'Deze kruidenpreparaten bevatten ingrediënten, die een risico vormen voor de volksgezondheid. Bij eenmalig gebruik, in dosering zoals vermeld op de verpakking, kunnen schadelijke effecten optreden op het centrale zenuwstelsel', zo waarschuwt de NVWA dinsdag.

'Stoppen met verkoop'

'Shambala en OPEN UP bevatten harmine, harmaline en tetrahydroharmine. Bij blootstelling aan hogere doseringen van deze stoffen kunnen misselijkheid, braken en ernstigere effecten zoals hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming optreden', aldus de NVWA die de verkopers van deze middelen heeft opgedragen te stoppen met de verkoop en de middelen uit de handel te halen. De NVWA ziet hierop toe.

Onderzoek

De NVWA heeft onderzoek laten verrichten naar Shambala en een soortgelijk kruidenpreparaat met vergelijkbare ingrediënten, genaamd OPEN UP. Aanleiding vormde een melding van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) over Shambala. Ook is er veel media-aandacht voor geweest. Vervolgens zijn Shambala en OPEN UP door de NVWA bemonsterd en geanalyseerd door Wageningen Food Safety Research (WFSR). Het RIVM heeft op basis van de analyses een risicobeoordeling gemaakt.

Al bij eenmalig gebruik schadelijk

Bij eenmalig gebruik, in dosering zoals vermeld op de verpakking, kunnen schadelijke effecten optreden op het centrale zenuwstelsel. Dit kan leiden tot pupilverwijding, speekselvorming of een lage bloeddruk. Ook wanneer Shambala of OPEN UP tegelijkertijd met andere kruidenpreparaten of producten met zogeheten MAO-remmers wordt ingenomen, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid.

Consumenten

De NVWA adviseert consumenten om Shambala en OPEN UP niet te kopen en, als zij het al in huis hebben, niet te gebruiken. Consumenten die dergelijke producten nog aantreffen op de Nederlandse markt kunnen dit melden bij de NVWA. Mocht je het product gebruikt hebben en bijwerkingen ervaren, raadpleeg dan een arts.