woensdag, 20. april 2022 - 16:46 Update: 21-04-2022 9:08

WHO slaat alarm om jonge kinderen met hepatitis, ook al bij 4 Nederlandse kinderen

lever-hepatitus
Foto: NLV
Groningen

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft alarm geslagen over hepatitis bij jonge kinderen. 'Ook in Nederland is deze hepatitis bij inmiddels 4 kinderen vastgesteld', zo meldt het UMCG woensdag.

WHO

Recent sloeg Wereldgezondheidsorganisatie WHO alarm over hepatitis bij jonge kinderen. Dit is een ernstige leverontsteking, die in het uiterste geval een levertransplantatie noodzakelijk maakt. De precieze oorzaak van de ontsteking is nog niet bekend; tot nu toe bekende hepatitisvirussen zijn niet de oorzaak van deze leverontstekingen. 

Vier Nederlandse kinderen besmet

De eerste melding kwam uit Schotland. Inmiddels zijn er in het Verenigd Koninkrijk tientallen meldingen gedaan, waarna de WHO alarm heeft geslagen voor de UK. Ook in Nederland is de ziekte vastgesteld. Het is nog niet precies duidelijk bij hoeveel patiëntjes. Wel zijn er inmiddels vier Nederlandse kinderen met ernstige hepatitis door verwezen naar het UMCG. In Europa stelt de werkgroep Acuut Leverfalen van het European Reference Network Rare Liver (ERN) nader onderzoek in. In deze werkgroep zitten ook de UMCG-leverartsen Willem Lexmond en Ruben de Kleine.

Oproep artsen: 'wees extra alert'

In Nederland hebben het RIVM en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde een oproep gedaan aan alle kinderartsen en huisartsen om extra alert te zijn en zorgvuldig te kijken naar symptomen die kunnen duiden op hepatitis. Geelzucht is het belangrijkste symptoom dat op leverfalen kan duiden. Andere symptomen zijn sufheid, donkere urine en stollingsproblemen. Het is nog niet bekend hoeveel gevallen precies er in Nederland tot nu toe zijn geweest van hepatitis.

UMCG enige centrum voor levertransplantaties

Het UMCG is het enige centrum in Nederland waar levertransplantaties bij kinderen worden gedaan. Hier komen de kinderen met de meest ernstige gevolgen van hepatitis terecht. Volgens levertransplantatiechirurg Ruben de Kleine hebben zich dit jaar al vier kinderen gemeld met dermate ernstige gevolgen van hepatitis dat zij ook lever falen hadden; bij drie van hen is inmiddels ook een levertransplantatie gedaan. Dit aantal is even groot als normaal in een heel kalenderjaar.

Meeste kinderen herstellen 'spontaan'

'Tegelijkertijd blijft de kans op een ernstige hepatitis heel klein. Verreweg het merendeel van de kinderen herstelt spontaan en komt niet naar Groningen. Vanuit cijfers uit het buitenland wordt aangenomen dat één op de 10 van de kinderen met een ernstige hepatitis ook daadwerkelijk verwezen wordt naar het UMCG', aldus het UMCG.

Categorie:
Provincie: