donderdag, 11. februari 2016 - 15:53 Update: 11-02-2016 20:43

'Tientallen gemeenten in Nederland doen onderzoek naar haalbaarheid basisinkomen'

'Tientallen gemeenten in Nederland gaan uitzoeken of basisinkomen haalbaar is'
Foto: Archief EHF
Zwolle

In Nederland gaan tientallen gemeenten onderzoeken of de invoering van een basisinkomen haalbaar is.

Omdat zo'n inkomen een recht is, zijn er geen administratieve verplichtingen aan verbonden, zoals bijvoorbeeld bij een uitkering. Binnenkort start in Zwolle een sociaal experiment met de bijstand. Voor een aantal uitkeringsgerechtigden vervalt dan de sollicitatieplicht en krijgen ze de ruimte om bijvoorbeeld een opleiding te volgen of voor mantelzorg of vrijwilligerswerk. Een brede invulling is mogelijk. Dit heeft Omroep Oost naar buiten gebracht.

Het is volgens PvdA-fractieleider Eefke Meijerink een goed teken dat men bezig is de grens tussen betaald en onbetaald werk weg te nemen. Ze vindt dat het mensen belemmert in hun initiatieven om weer aan de slag te gaan. Meijerink: 'Ruim de helft van alle bijstandsgerechtigden zit langer dan drie jaar in een uitkering, Experimenten rond de mogelijke invoering van een basisinkomen kunnen misschien voor een doorbraak zorgen.'

Daarnaast denkt Meijerink dat de invoering van een basisinkomen kan helpen om het sociale zekerheidsstelsel op termijn betaalbaar te houden. Meijerink in een interview met Omroep Oost: 'Betaalbaarheid maar ook activering moet erin zitten. Nu is het zo dat de helft van de mensen, en dat geldt voor heel Nederland, dat de helft van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangt, deze bijstandsuitkering langer dan drie jaar ontvangt. Blijkbaar zijn wij niet in staat om mensen echt te activeren om tot een goede daginvulling te komen.'

En verder zegt Meijerink: 'Daarnaast is er een soort, ja kunstmatig onderscheid soms ontstaan tussen betaald en onbetaald werk. Ook daar zou je met een basisinkomen iets anders  tegenover kunnen zetten. Iedereen krijgt het. En die elementen die dragen er volgens mij toe bij, dat mensen ook creatiever en innovatiever worden omdat ze echt graag de kwaliteiten die ze in zich hebben willen gebruiken om in te zetten voor de samenleving.'

Categorie:
Provincie: