woensdag, 18. mei 2016 - 10:08 Update: 18-05-2016 13:22

Slechte controle op vervoer en opslag glucose teststrips diabetici

Zorgen over kwaliteit glucose teststrips
Foto: Archief EHF
Leusden

Er is onvoldoende toezicht op het vervoer en de opslag van glucose teststrips, en dat is een reëel risico voor de gezondheid van honderdduizenden mensen met diabetes. Diabetesvereniging Nederland (DVN) vraagt hiervoor aandacht. Dit meldt Diabetesvereniging Nederland op de website.

Betrouwbare diabeteshulpmiddelen zijn van levensbelang voor circa 350.000 mensen met diabetes, want zij stellen op basis van de metingen de hoeveelheid insuline of orale medicatie vast die zij nodig hebben. Onjuiste metingen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade op korte en vooral langere termijn. In het ergste geval kunnen mensen met diabetes ten gevolge van onbetrouwbare hulpmiddelen zichzelf en anderen ernstig in gevaar brengen (bijvoorbeeld in het verkeer) of in een coma geraken.

Een belangrijk onderdeel van de glucosemeting is de teststrip. Deze bestaat uit verschillende ingrediënten, waaronder enzymen. Dit is bijzonder kwetsbaar materiaal. Het is belangrijk dat de strips na de productie op een juiste manier worden opgeslagen en vervoerd. “Als het materiaal niet op een juiste temperatuur en vochtigheid wordt opgeslagen, dan is het in feite niet langer bruikbaar. De metingen kunnen dan niet betrouwbaar zijn”, zegt dr. Robbert Slingerland, als klinisch chemicus verbonden aan Isala.

Controles op distributie en invoer ontbreken

Het ontbreken van heldere protocollen en vooral controles op distributie en invoer betekent dat er een reële kans is dat mensen met diabetes in Nederland kwalitatief ondermaatse hulpmiddelen verstrekt krijgen. En dat terwijl zij ervan uitgaan dat de producten die zij gebruiken minimaal voldoen aan alle Europese kwaliteitsnormen. “Er gaat veel geld om in deze handel, en het is interessant voor bedrijven om de glucose teststrips zo goedkoop mogelijk te importeren. Zodra de strips de fabriek verlaten, gaan ze van inkoper naar importeur naar leverancier of apotheek. Er is weinig controle op de manier waarop de tussenhandel met de materialen omgaat”, zegt directeur Olof King van DVN. “Van buiten kun je niet zien of een strip nog in orde is. Als consument moet je kunnen vertrouwen op de kwaliteit van zo’n belangrijk hulpmiddel en dat is, door het ontbreken van kwaliteitsborging en controle, nu niet het geval”.

Groeiend probleem

Gesprekken die DVN heeft gevoerd met fabrikanten, leveranciers en apothekers bevestigen dat het een groeiend probleem is. King: “De marges in Europa en vooral in Nederland staan sterk onder druk, zodat het de moeite loont om goedkopere voorraden te importeren. De distributie neemt toe, zodat de risico’s op ondeugdelijke strips alleen maar groter worden”. Slingerland: “De fabrikanten werken weliswaar met batchnummers en weten dus goed waar en wanneer een teststrip is gemaakt. Ze hebben echter geen zicht op wat er met hun product gebeurt in het traject tussen productie en afname door de patiënt”.

Wat vindt DVN?

DVN is vooral ongerust. Mensen met diabetes moeten er op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van hun glucose teststrips goed is. Als er dan signalen binnen komen dat er zaken mis gaan bij de distributie en invoer, dan nemen wij dit zeer serieus. DVN vindt dat er snel duidelijkheid moet komen over de omvang van dit probleem en wil dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en er zo snel mogelijk voor zorgen dat de kwaliteit van iedere glucose teststrip gegarandeerd optimaal is.

Diabetesvereniging Nederland pleit bij de overheid al langer voor een strengere regelgeving voor bloedglucosemeters en teststrips. “Er hebben zich in 2015 talloze incidenten voorgedaan waaruit blijkt dat de kwaliteit van deze hulpmiddelen vaak ondergeschikt is aan commerciële belangen. Het gebrek aan toezicht op distributie en opslag bewijst ten overvloede dat deze regelgeving er nu snel moet komen”, aldus King.

Categorie:
Provincie: