donderdag, 19. mei 2016 - 15:16 Update: 19-05-2016 20:58

Aantal doorrijders gestegen in 2015

Amsterdam

Het Waarborgfonds Motorverkeer, vangnet voor schade in het verkeer door onbekende en onverzekerde motorvoertuigen, heeft in het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2015 'Verkeersveiligheid' als centraal thema benoemd. De vorig jaar gestarte samenwerking met Veilig Verkeer Nederland krijgt hiermee verdere invulling. Recente nieuwsberichten over doorrijders na aanrijdingen met ernstig letsel tonen nog steeds aan hoe belangrijk de rol van het Waarborgfonds is.

De schademeldingen die bij het Waarborgfonds worden ingediend gaan vooral over aanrijdingen waarbij de aansprakelijke dader onbekend is gebleven; afgelopen jaar 42.667 meldingen, waarbij in totaal  € 49.903.000 werd uitgekeerd (2014: € 41.604.000). Daarnaast kan het Waarborgfonds worden aangesproken als de aansprakelijke onverzekerd was. Dat leidde in 2015 tot 1.313 meldingen en een totaal uitbetaald bedrag van  € 6.607.000.-

Om informatie over het Waarborgfonds eenvoudiger te vinden is sinds enige tijd de speciale website www.schadezonderdader.nl in de lucht, die benadeelden van doorrijders  helpt met de vraag of zij eventueel voor een schadevergoeding in aanmerking komen.

Door het geven van goede voorlichting probeert het Waarborgfonds onterechte claims buiten de deur te houden; onder andere deze benadering heeft geleid tot een stijging van het toewijzingspercentage tot 80% (2014: 79%).

Iedere verzekerde automobilist betaalt mee aan het Waarborgfonds. Via de autoverzekeringspremie werd  in 2015 € 6,20 betaald. Bezitters van bromfietsen en van niet-gekentekende motorrijtuigen betaalden een jaarbijdrage van € 0,95.  

Categorie:
Provincie: