maandag, 27. juni 2016 - 17:43 Update: 27-06-2016 21:31

Aantal koeien in de wei neemt verder af

Aantal koeien in de wei neemt verder af
Foto: Frank van den Berg
Amsterdam

Na vier jaar praten is de maat vol, het aantal koeien in de wei is gedaald in plaats van gestegen. Daarom stapt Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang van onder meer de landbouwsector, zuivelorganisaties, de overheid en maatschappelijke organisaties.

Campagneleider Jacomijn Pluimers van Milieudefensie ziet nog maar een oplossing: ''Staatssecretaris Van Dam moet meer koeien in de wei wettelijk verplichten.'' De sector beloofde in 2012 het niveau van weidegang te behouden. Dat was toen 81 procent van de bedrijven. Nu is dat 78 procent van de bedrijven. Die dalende trend in het aantal koeien in de wei zet zich voort, zo voorspelt de Wageningen Universiteit en Research.

Ook de doelen in het verbetervoorstel dat Milieudefensie een half jaar geleden nog inbracht om weidegang wel te halen, zijn niet gerealiseerd. Er zijn stappen gezet, maar er zijn ontwikkelingen buiten het convenant weidegang die dit tegenwerken. Pluimers: “Vrijblijvendheid is troef. Vooral Friesland Campina zegt dat ze koeien in de wei belangrijk vindt, maar jaagt met het stimuleren van mestverwerking de koe juist de stal in. Mest moet snel worden verzameld om te kunnen verwerken. Dat is een stuk lastiger als de koeien in de wei staan en vrij rondlopen.”

Laten afweten

Niet alleen de sector laat het afweten, ook de overheid met haar beleid van verhandelbare fosfaatrechten en stimulering van mestverwerking draagt bij aan meer en meer koeien die permanent op stal staan. “De miljoenen euro’s weidegangsubsidie blijven dweilen met de kraan open”, zegt Pluimers.

Win, win, win

Koeien in de wei hebben minder last van uier, vruchtbaarheids- en pootproblemen en gebruiken daardoor minder antibiotica. De boer is beter af met minder kosten voor de dierenarts, minder gesleep met gras naar de koe op stal en mest vanuit de stal op het land, het energiegebruik wordt hierdoor verminderd. Bij weidegang is de uitstoot van ammoniak lager. In de stal wordt mest vermengd, wat zorgt voor chemische processen met een hoge ammoniakuitstoot. Ook bij het uitrijden van stalmest komt ammoniak vrij. Een koe in de wei biedt ook een landschap met meer biodiversiteit.

Consument wil wei voor koe

Ten minste 94 procent van de boerenbedrijven heeft voldoende grond om koeien in de wei te laten, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. Bovendien is 71 procent van de consumenten bereid meer te betalen voor weidezuivel, meldt een NIPO-onderzoek. 

Eerlijke prijs

Er zijn boeren en zuivelorganisaties die het goede voorbeeld geven. Vandaag werd bekend dat zuivelorganisatie CONO de vergoeding aan boeren voor weidegang verdubbelt. Dit zijn maatregelen die Milieudefensie toejuicht. Jacomijn Pluimers: “Iedereen vindt weidegang belangrijk. Daar hoort ook een eerlijke prijs voor de boer bij.” 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):