vrijdag, 29. juli 2016 - 15:52

Supporters FC Oss veroordeeld voor voetbalrellen

Supporters FC Oss veroordeeld voor voetbalrellen
Foto: Archief Bert van den Berg
Den Bosch

16 van 17 verdachte FC Oss supporters zijn veroordeeld voor openlijk geweld bij een voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en de Osse club. De politierechter van de rechtbank Oost-Brabant veroordeelt hen tot straffen variërend van een gevangenisstraf van 90 dagen waarvan 88 voorwaardelijk en een taakstraf van 160 uur tot een werkstraf van 90 uur. De politierechter spreekt 1 verdachte vrij. Eerder vandaag zijn veroordelingen uitgesproken tegen 28 FC Den Bosch supporters.

Tijdens de wedstrijd op 1 november 2014 in ’s-Hertogenbosch kwam het een aantal keer tot gewelddadige confrontaties en openlijke geweldplegingen tussen supporters van FC Oss en FC Den Bosch. Daarnaast kwam het tot confrontaties tussen de supportersgroepen en de aanwezige mobiele eenheid (ME) van de politie. 4 FC Oss supporters zijn veroordeeld voor 3 tenlastegelegde feiten. Bij de aankomst bij station De Vliert duwden ze hekken om, waarna de ME in de verdrukking kwam en ze de ME schopten en sloegen met broekriemen. Ook doorbraken ze een buffervak van de FC Den Bosch supporters en gingen met hen de confrontatie aan. Vervolgens braken de FC Oss supporters stoeltjes af en gooiden deze met kracht richting de ME, hondengeleiders en diensthonden. Ook werd in hun richting gegooid met ijzeren staven, is er geschopt, gespuugd en geslagen. 7 verdachten zijn volgens de politierechter schuldig aan 2 van deze feiten, 5 verdachten zijn veroordeeld voor 1 feit.

Straffen

Bij het bepalen van de straffen heeft de politierechter net als bij de mondelinge uitspraken tegen de FC Den Bosch supporters meegewogen dat er sprake was van heftige voetbalrellen waar ook deze verdachten zich geen van allen onbetuigd lieten. De FC Oss supporters hebben niet geschroomd om geweld te gebruiken tegen leden van de ME, supportersgroepen van de tegenstander en diensthonden en ook hekwerken moesten het ontgelden. Een deel van hen heeft er door hun handelen blijk van gegeven een volstrekt onacceptabel gebrek te hebben aan respect voor bevoegd gezag en andermans eigendommen. De verdachten richtten hun agressie op de politie die de ondankbare taak had om de supportersgroepen uit elkaar te houden en om verdere escalatie te voorkomen. De politierechter neemt de verdachten hun rol in het geheel zeer kwalijk en acht een forse bestraffing op zijn plaats.

Maatschappelijk ongewenste situatie

De voetbalsport heeft een groot maatschappelijk belang. De verdachten hebben zich van dat belang kennelijk geen enkele rekenschap gegeven. Daarbij merkt de politierechter op dat het om te beginnen een kwalijke zaak is dat er überhaupt een grote politie-inzet noodzakelijk blijkt bij een voetbalwedstrijd van dit kaliber. De daarmee gepaard gaande inzet en kosten kunnen veel beter worden besteed dan aan het moeten begeleiden en in toom houden van voetbalsupporters. Door hun handelen hebben de verdachten bijgedragen aan de instandhouding van een maatschappelijk ongewenste situatie.
De verdachten hebben door hun handelen het plezier van vele andere mensen in het bijwonen van voetbalwedstrijden onder wie ouders met vaak jongere kinderen, volledig verpest. Verder hebben zij door hun handelen niet alleen de voetbalsport, maar ook de naam van de eigen voetbalclub schade aangericht door deze in diskrediet te brengen. Op alle fronten mag terecht schande worden gesproken van het gedrag van de bij de ongeregeldheden betrokken supporters, die eigenlijk die naam niet waard zijn. Tot slot brengen zulke rellen zowel binnen als buiten het stadion een diepe en beangstigende indruk en gevoelens van angst en onveiligheid met zich mee. Zoals ook uit de zittingen is gebleken hadden de voetbalrellen niet alleen in negatieve zin impact op de buitenwereld, maar ook op de daarbij betrokken professionals, zoals ME-leden die toch speciaal voor dit soort ongeregeldheden worden opgeleid en getraind.

Veroordelingen

Het aandeel dat de verdachten hadden in het openlijk geweld verschilt. Wel is het zo dat elke verdachte op zijn eigen wijze aan het geweld een significante en wezenlijke bijdrage leverde. De politierechter houdt daar rekening mee bij het opleggen van de straffen.
Volgens de politierechter is voor de verdachten die zelf geweld hebben gebruikt tegen de politie maar ook tegen de andere supporters een onvoorwaardelijke celstraf het uitgangspunt. Omdat het ruim 20 maanden duurde voordat de officier van justitie de zaken voorlegde aan de rechtbank, ziet de politierechter aanleiding de straffen te matigen. Geen van de verdachten hoeft daarom (al dan niet terug) naar de gevangenis, al zou dat in een aantal gevallen zeker passend zijn geweest. Al met al veroordeelt de politierechter 28 van de FC Den Bosch supporters tot (maximale) werkstraffen en in sommige gevallen in combinatie met (deels) voorwaardelijke celstraffen.
De politierechter legt de verdachten, anders dan de officier van justitie eiste, geen stadion- en/of omgevingsverboden op. De KNVB legde de verdachten eerder al stadionverboden en bijbehorende boetes op. De politierechter ziet daarom geen aanknopingspunten om daarnaast nog deze ingrijpende, vrijheidsbeperkende strafrechtelijke maatregelen op te leggen.

Categorie:
Provincie: