maandag, 29. augustus 2016 - 13:43 Update: 29-08-2016 14:02

Audax neemt failliete eLinea over

Audax neemt failliete eLinea over
Foto: Audax
Gilze

Audax heeft overeenstemming bereikt met de curator over een overname van de in staat van faillissement verkerende eReaders Groep B.V. en eLinea B.V. 'Het betreft de overname van alle activiteiten door middel van een activa-transactie', meldt Audax maandag.

2 maanden gesloten

Na de overname zal eLinea gedurende een periode van ongeveer twee maanden worden gesloten om benodigde aanpassingen in het product en zijn positionering, maar ook de integratie in het Audax-concern goed te laten verlopen. Naar verwachting kan dan de herlancering van eLinea rond 1 oktober a.s. plaatsvinden. Alle verplichtingen aan betalende abonnees worden uiteraard nagekomen.

Audax is met de werkmaatschappijen Betapress en Audax Logistiek (thans nog Media Logistics) een prominente speler op de markt van de distributie van tijdschriften, buitenlandse kranten en Engelstalige boeken. Daarnaast is Audax met de AKO-vestigingen zeer zichtbaar op met name alle NS Stations en de luchthavens.

Het is de bedoeling dat Audax met de overname van eLinea zich op termijn ook een prominente plaats verwerft in de markt van digitale distributie van media.

Audax heeft zich in 2016 intensief verdiept in de kansen en bedreigingen van de digitale distributie van kranten en tijdschriften in Nederland. In dat kader is met meerdere marktpartijen gesproken. Deze gesprekken zullen ook na de overname van eLinea worden voortgezet met het oogmerk door samenwerking synergetische voordelen te bereiken.

Categorie:
Provincie: