donderdag, 1. september 2016 - 13:01 Update: 01-09-2016 14:30

Hogere boetes bij illegale toeristische verhuur van woningen in Amsterdam

Hogere boetes en hardere aanpak illegale hotels Amsterdam
Foto: foto ter illustratie
Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat strenger handhaven op de illegale toeristische verhuur van woningen. 'Bij een eerste overtreding wordt de bestuurlijke boete verhoogd van 13.500,- naar 20.500,- euro, zo meldt de gemeente donderdag.

Deze maatregelen passen bij de prioriteiten die het college geeft aan het bestrijden van woonfraude. Het toerisme in Amsterdam groeit, vooral ook het toeristische verblijf in woningen. Bescherming van de woningvoorraad, het behouden van een prettig leefklimaat in de buurten en het voorkomen van overlast door toeristische verhuur staan voor Amsterdam voorop. Daarom komt het stadsbestuur met nieuwe en strengere maatregelen.

Sancties combineren

De gemeente kan momenteel verschillende sancties opleggen voor illegale toeristische verhuur. Zoals het opleggen van een boete, het sluiten van een pand of het intrekken van een vergunning. Welke sanctie wordt ingezet is afhankelijk van de aard van de overtreding. Voor het illegaal verhuren van een woning wordt een bestuurlijke boete opgelegd. 

Het college gaat naast deze boete ook de last onder dwangsom als sanctie inzetten. Bij een last onder dwangsom kan de handhaver, naast het uitdelen van een bestuurlijke boete, het pand direct sluiten. Tot nu toe kon dat alleen wanneer er sprake was van een brandonveilige situatie.

Vakantieverhuur termijn verkorten

In de Evaluatie toeristische verhuur heeft het college toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om de termijn voor vakantieverhuur te verkorten van 60 naar 30 dagen. Het college wil een sterke vuist maken tegen het oneigenlijk gebruik van een woning. De wet biedt momenteel onvoldoende houvast om de termijn in te korten naar 30 dagen. Dit betekent meer vrij spel voor misbruik. Daarom handhaaft het college de huidige termijn van 60 dagen.

Spelregels en inzet Vereniging van Eigenaren

Vakantieverhuur van je eigen woning is toegestaan in Amsterdam mits je je aan de regels houdt. Vakantieverhuurders moeten zich aan de vastgestelde termijn van maximaal zestig dagen houden en mogen aan niet meer dan vier personen tegelijkertijd verhuren. 

Als een appartement deel uit maakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet ook de VvE akkoord zijn met vakantieverhuur. Alle VvE’s en woningcorporaties worden dit najaar daarnaast schriftelijk geïnformeerd over de juridische mogelijkheden ten aanzien van (het verbieden van) vakantieverhuur.

Categorie:
Provincie: