vrijdag, 9. september 2016 - 17:23 Update: 09-09-2016 18:41

Asscher krikt betaald kraamverlof voor ouders op van 2 naar 5 dagen

Langer kraamverlof voor ouders in 2019
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Als je samen met je partner vanaf 2019 een kind krijgt heb je recht op vijf dagen betaald verlof in plaats van de huidige twee dagen. Dat staat in een wetsvoorstel dat op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag door de ministerraad is aangenomen.

Via werkgever aanvragen bij UWV

Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat vijf dagen kraamverlof voor partners het uitgangspunt wordt en er geen financiële belemmeringen zijn om dit verlof op te nemen. Het kraamverlof wordt via de werkgever aangevraagd bij het UWV. 

Vanaf 1 januari 2019

Automatische verwerking van deze aanvragen is nodig om een goede en vlotte uitvoering te verzekeren en levert de laagste administratieve lasten op. Daarnaast dient het UWV de beschikking te krijgen over de benodigde persoonsgegevens. De regeling kan vanaf 1 januari 2019 worden uitgevoerd.

Nu al hebben partners recht op twee dagen betaald kraamverlof en aansluitend drie dagen ouderschapsverlof. Dat ouderschapsverlof is veelal onbetaald waardoor er minder vaak gebruik van wordt gemaakt.

Uitbreiding van het kraamverlof biedt een basis om te wennen aan de aanwezigheid van het kind, de nieuwe gezinssamenstelling en de zorgtaken die daarbij horen. Onderzoek toont aan dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof nemen, over het algemeen later meer betrokken zijn bij de opvoeding.

Categorie:
Provincie: