zaterdag, 17. september 2016 - 22:58 Update: 18-09-2016 21:56

Melkveehouders krijgen 10 cent voor elke minder geproduceerde kilo melk

FrieslandCampina vergoedt veehouders kleinere melkproductiek
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

Melkveehouders die lid zijn van FrieslandCampina krijgen vanaf 1 oktober van dit jaar voor een periode van zes maanden 10 eurocent per niet-geproduceerde kilo melk. Dit heeft FrieslandCampina zaterdag bekendgemaakt.

Speciale vergadering

Zaterdag is de Centrale Vergadering van Districtsraden van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. in een speciale vergadering bijeen geweest om deze maatregel te bespreken.

De maatregel komt bovenop de onlangs aangekondigde Europese stimuleringsmaatregel om de melkproductie te verminderen. Met deze maatregel beoogt FrieslandCampina vooruitlopend op de werking van het aangekondigde fosfaatrechtenstelsel, de fosfaatproductie op de leden-melkveebedrijven versneld te verminderen. Daarnaast wordt door de beoogde vermindering de mogelijkheid om de melk te verwaarden verbeterd.

FrieslandCampina streeft met deze maatregel naar een vermindering van in totaal 150 miljoen kilo melk in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017. Hiermee levert FrieslandCampina een bijdrage aan een versnelde vermindering van de fosfaatproductie en ondersteunt op die manier een duurzame melkveehouderij. Daarbij versterkt het ook zijn positie in de markt.

Praktisch en effectief

Er is gekozen voor een regeling die praktisch uitvoerbaar en effectief is. De financiële vergoeding vanuit de onderneming in combinatie met de aangekondigde EU-maatregel om de melkproductie te verminderen zal voor een groep leden-melkveehouders een stimulans zijn om minder melk te produceren.

10 eurocent bovenop Europese melkverminderingspremie van 14 eurocent

De onderneming stelt in totaal een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar voor leden-melkveehouders die minder melk produceren wat neer komt op 10 eurocent per niet geleverde kilo melk. 

Dit bedrag komt bovenop de melkverminderingspremie van 14 eurocent die de Europese Unie per kilo niet-geproduceerde melk uitbetaalt aan melkveehouders die zich voor 21 september 12:00 uur hebben aangemeld bij RVO.nl. Op dit moment spreekt de zuivelsector met de Nederlandse overheid over aanvullende stimuleringsmaatregelen om de fosfaatproductie omlaag te brengen.

Deelname aan de maatregel

Elk lid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina kan meedoen, met uitzondering van biologische en biodynamische melkveehouders en zelfzuivelaars met ontheffing. Deelname geschiedt op vrijwillige basis. De regeling geldt voor de periode 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017.