donderdag, 29. september 2016 - 15:10 Update: 29-09-2016 18:58

Woning in Amsterdam mag niet meer zonder reden langer dan een halfjaar leegstaan

Amsterdam gaat eigenaar leegstaand huis na half jaar beboeten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat er op toezien dat woningen in Amsterdam niet meer zonder reden langer dan zes maanden leegstaan. Dit heeft de gemeente donderdag laten weten.

Boetes

Met nieuwe regels kan de gemeente eigenaren van alle zelfstandige woningen om opheldering vragen en boetes opleggen. Leegstand moet door eigenaren voortaan worden gemeld bij de gemeente. In het uiterste geval kan de gemeente een andere bewoner voordragen voor een leegstaande woning. 

Voorheen kon alleen de leegstand van (kantoor)gebouwen worden aangepakt. Amsterdam gaat de leegstand van huizen nog fermer bestrijden gezien de grote druk op de woningmarkt.

Wethouder wonen Laurens Ivens: ‘De ruimte in Amsterdam is schaars en moet daarom zo goed mogelijk worden benut. Amsterdam handhaaft streng op alle vormen van woonfraude. Met deze nieuwe regels kunnen vanaf nu ook leegstaande woningen aangepakt worden. Zo worden alle huizen in de stad gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk om in te wonen.’

Meldplicht leegstaande woningen

Soms staan woningen leeg in afwachting van renovatie of afhandeling van een erfenis. Maar het komt ook voor dat Amsterdamse huizen niet bewoond worden en een goede reden ontbreekt. Eigenaren moeten daarom, na inwerkingtreding van de nieuwe leegstandverordening, na 6 maanden leegstand van de woning dit melden bij de gemeente. 

Mocht dit niet gebeuren dan wordt de persoon in eerste instantie uitgenodigd voor een gesprek. Als de gemeente erna alsnog niet op de hoogte wordt gesteld kan er vervolgens een boete worden opgelegd. Voor woningeigenaren is deze boete €2500,- en voor professionele verhuurders is de boete € 5000,-. De gemeente kan in het uiterste geval de leegstaande woning toewijzen aan iemand anders.

Landelijk beleid leegstand

De uitvoering van deze leegstandsverordening, gebaseerd op de Leegstandwet, blijft echter complex en bewijsvoering is ingewikkeld. Wethouder Ivens roept daarom op tot verbetering van landelijke regels om de leegstand beter te kunnen bestrijden. 

Dat betekent kortere procedures, waarbij het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de leegstand moet liggen bij de eigenaar en niet bij de gemeente. De gemeente moet daarnaast tijdelijk ander gebruik van een leegstaand kantoorgebouw kunnen afdwingen.

Per 1 december 2016

Naar verwachting zal de nieuwe leegstandverordening in november worden vastgesteld door de gemeenteraad, waarna de verordening op 1 december 2016 in werking kan treden.

Categorie:
Provincie: