donderdag, 22. december 2016 - 9:44

Amersfoort zet in op goede en veilige fietsvoorzieningen

Amersfoort zet in op goede en veilige fietsvoorzieningen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amersfoort

Om de bereikbaarheid van Amersfoort ook in de toekomst te kunnen garanderen wordt geïnvesteerd in fietsvoorzieningen. Een pakket van 35 maatregelen zorgt voor snellere en veilige fietsroutes, een betere samenhang in het fietsnetwerk en het verbeteren van fietsvoorzieningen, onder andere bij stations en in de binnenstad.

Ook fietsvriendelijke verkeerslichten en het stimuleren van duurzame fietsinitiatieven maken onderdeel uit van het maatregelenpakket. Voor de maatregelen wordt ruim
8,4 miljoen euro vrijgemaakt. Het voorstel is voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.
Wethouder Mobiliteit Hans Buijtelaar: “Met dit pakket van maatregelen wordt een stevige impuls gegeven aan ons fietsplan. Met betere voorzieningen voor de fietser blijft onze groeiende stad ook op termijn goed bereikbaar. Daarnaast is fietsen natuurlijk goed voor de gezondheid en het milieu.‘

Compleet fietsnetwerk

In mei van dit jaar heeft de gemeenteraad het fietsplan ‘Amersfoort fietst’ vastgesteld. Het fietsplan beschrijft in de ‘Bike Five’ vijf hoofdlijnen om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. De hoofdlijnen zijn: een compleet fietsnetwerk, betere fietsvoorzieningen, innovatie en distributie, vergroten van veiligheid en vitaliteit en fietsinclusief beleid. De 35 maatregelen zijn getoetst aan criteria zoals het bereiken van veel bestaande of potentiële fietsers, past een maatregel binnen de Bike Five, bijdrage aan vermindering van rijtijd en vragen en meldingen van bewoners.

Zo worden bijvoorbeeld de drukke hoofdfietsroutes Bisschopsweg en Columbusweg  ingericht als fietsstraat om fietscomfort, doorstroming en veiligheid te verbeteren. Ook worden maatregelen genomen om de veiligheid op rotonde Holkerweg-Paladijnenweg te verbeteren en worden fietsvoorzieningen, zoals de nieuwe fietskelder bij Station Amersfoort, aantrekkelijk voor fietsers om te stallen.

De maatregelen worden waar mogelijk gecombineerd met andere (geplande) werkzaamheden en uitgevoerd in de periode 2017-2020. Het budget wordt mogelijk gemaakt door budget uit de Fietsplan Meerjarenbegroting en het programma VERDER. Ook wordt bij de provincie Utrecht voor een aantal fietsprojecten subsidie aangevraagd. 

Categorie:
Provincie: